Rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego

Szybka naprawa przy niskich kosztach, z minimalnym przestojem

BASF specjalizuje się w produkcji powłok odpornych na czynniki chemiczne, materiałów do obróbki powierzchniowej i szybkoschnących zapraw naprawczych dla przemysłu farmaceutycznego, gdzie wymagana jest odporność na agresywne chemikalia oraz ścieranie, a także możliwość szybkiego przywrócenia obiektu do stanu pełnej funkcjonalności.

Nasze wysokowydajne powłoki zapewniają silną ochronę przed żrącymi cieczami i chemikaliami jak również wysoki poziom czystości w środowisku, gdzie wymagane są najwyższe standardy zachowania czystości.

W przypadku pojawienia się uszkodzeń obiektulub posadzek betonowych można zastosować nasze szybkoschnące zaprawy naprawcze , które pozwolą na przywrócenie ich spójności przed zastosowaniem produktów do posadzek.

Oferujemy także kompletną linię cementowych oraz polimerowych zapraw precyzyjnych, których zadaniem jest stabilizowanie oraz kotwienie maszyn.

Ucrete

MasterTop

Wysokowydajne posadzki odporne na czynniki chemiczne i ścieranie

Dla przemysłu farmaceutycznego BASF posiada w swojej ofercie posadzki antybakteryjne pod marką Master Builders Solutions. Zapewniają one najwyższy poziom czystości, jak również odporność na czynniki chemiczne oraz na ścieranie. Nasze bezspoinowe technologie epoksydowe oraz poliuretanowe wykazują niezwykłą odporność na agresywne środki chemiczne oraz wstrząs termiczny. Zalecane są w szerokim zakresie zastosowań, począwszy od laboratoriów naukowych a skończywszy na zakładach produkcyjnych.

Specjalistyczne poliuretanowe systemy posadzkowe Ucrete wyznaczają standardy dla nadzwyczaj trwałych podłóg, które są łatwe do czyszczenia i utrzymania.

Tam, gdzie używane są środki chemiczne i rozpuszczalniki istnieje ryzyko związane z wyładowaniami elektrostatycznymi. Nasze systemy posadzek antyelektrostatycznych są zaprojektowane w sposób gwarantujący odporność na czynniki chemiczne oraz rozpuszczalniki, jak również w sposób zapewniający właściwości przewodzące, pozwalające kontrolować ładunki elektrostatyczne.

Rozwiązania firmy BASF w zakresie posadzek są przeznaczone do szybkiego wykonania. Pozwala to na wykonanie prac budowlanych i modernizacyjnych w krótkim czasie, a tym samym na szybkie przywrócenie obiektu stanu pełnej funkcjonalności.

Ucrete

MasterTop


Przenośnik taśmowy płaski przenoszący kruszywo.