Rozwiązania dla budowy tuneli

BASF i jego marka Master Builders Solutions to wiodący dostawca rozwiązań zorientowanych na klienta, dopasowanych do jego potrzeb w zakresie drążenia tuneli. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu, nasze innowacje stały się wzorcowymi rozwiązaniami dla współczesnego przemysłu. Pomagamy naszym klientom w kreowaniu nowych wymiarów świata, w którym żyjemy, przekształcając pomysły w niezwykłe dzieła.

Wzmocnienia obudowy chodnikowej

Innowacyjne rozwiązania w zakresie wzmocnienia obudowy chodnika

Beton natryskowy jest szeroko stosowany przy wzmacnianiu obudowy chodnika podczas drążenia tunelu. Marka Master Builders Solutions firmy BASF obejmuje innowacyjne i kosztowo opłacalne rozwiązania produktowe oraz kompetentne wsparcie techniczne, które są dopasowane do szczególnych potrzeb projektu. Rozwiązania te znacznie poprawiają warunki pracy i redukują ryzyka związane ze zdrowiem i środowiskiem.

BASF, pod marką Master Builders Solutions, zapewnia wsparcie dla projektantów tuneli oraz ich wykonawców na każdym etapie realizacji projektu. Nasza szeroka wiedza pomaga w rozwiązaniu problemów związanych ze wzmacnianiem obudowy chodnikowej podczas drążenia tunelu, jak również podczas dokonywania wyboru odpowiedniego systemu betonu natryskowego.

Beton natryskowy

Utwardzanie gruntu

Rozwiązania dla natychmiastowego utwardzania gruntu

Produkty MasterRoc, pochodzące z szerokiej gamy rozwiązań stosowanych przy budowie tuneli marki Master Builders Solutions firmy BASF, to wysokiej wydajności produkty i rozwiązania systemowe do utwardzania gruntu.

Niespodziewane przesiąkanie wody i złe warunki gruntowe podczas prac podziemnych powodują nagły wzrost kosztów i mogą wpływać negatywnie na środowisko. Aby przeciwdziałać tym ryzykom, zgodnie z podejściem ekonomicznym w zakresie utwardzania gruntu, należy dokonać iniekcji wstępnej gruntu przed tarczą wiertniczą, aby zapobiec przesiąkaniu wody i ustabilizować podłoże.

Iniekcje

TBM

Kompleksowe rozwiązania optymalizują wymagania klienta w zakresie TBM

Marka Master Builders Solutions firmy BASF dokonała przełomu w spełnianiu potrzeb specjalistów w zakresie działania TBM. Nasze kompleksowe rozwiązanie nadaje nowy wymiar dla tego pełnego wyzwań sektora budowy tuneli zwiększając efektywność i wydajność TBM, zwłaszcza w trudnych warunkach gruntowych.

Oferujemy najszerszą gamę produktów oraz usług, aby zaspokoić potrzeby i rozwiązać problemy związane z drążeniem tuneli niezależnie od wybranej metody:  metoda TBM, metoda drążenia w miękkim gruncie lub metoda odkrywkowa. Poprzez zaangażowanie się w projekt już na jego początku nasi międzynarodowi eksperci w zakresie drążenia tuneli współpracują ze wszystkimi stronami  zaangażowanymi w realizację , aby zmaksymalizować tempo pracy TBM i zapewnić najbardziej skuteczny system produktów od chwili rozpoczęcia drążenia.

TBM

Hydroizolacja

Natryskowe membrany wodoszczelne

Tunele mogą być użytkowane przez 100 lub więcej lat. Poprawa spójności konstrukcji i ochrona jej przed długotrwałym szkodliwym działaniem wody jest podstawowym zagadnieniem w przemyśle związanym z drążeniem tuneli.

Odpowiadając na potrzeby branży, BASF opracował innowacyjne systemy natryskowych membran wodoszczelnych, które posiadają doskonałe właściwości wiążące. Membrany te ułatwiają budowę przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka przesiąkania wody poprzez eliminację potencjalnych miejsc, gdzie przesiąkania mogą nastąpić. Rozwiązanie jest stosowane na całym świecie podczas drążenia nowych tuneli oraz do realizacji projektów związanych z modernizacją już istniejących.

Dzięki stosowaniu tych membran, potencjalna modernizacja lub naprawa przecieków jest o wiele łatwiejsza w porównaniu z innymi technologiami uszczelniającymi. Kolejną zaletą membran jest uniwersalność i efektywność kosztowa przy projektach modernizacyjnych, jak również ich zgodność z innymi systemami hydroizolacji.

Hydroizolacja: membrany natryskowe


Tunel z torami