MasterRoc SA 160 - Accelerator de priză lichid de înaltă performanţă, fără alcali, pentru betonul pulverizat

Fostul: MEYCO SA 160

Cum lucrează MasterRoc SA 160?

Adaosul MasterRoc SA 160 este un accelerator de înaltă performanţă, fără alcali, pentru beton torcretat destinat utilizării în procesele de pulverizare a amestecurilor umede. Este un aditiv lichid a cărui doză poate fi modificată pentru a obţine timpii doriţi de priză şi întărire.

Adaosul MasterRoc SA 160 îndeplineşte cerinţele ASTM C 1141/C 1141M, Tipurile I /II, Gradul 9, Clasa A.

Utilizare recomandată:

 • Susţinerea temporară şi permanentă a rocilor în tuneluri
 • Susţinerea rocilor în minerit
 • În condiţii dificile de sol
 • Stabilizare terenuri în pantă
 • Este, de asemenea, adecvat pentru accelerarea mortarelor pe bază de ciment, cum ar fi cele utilizate la învelişurile tunelurilor săpate cu utilaje TBM, injectarea de mortar pe bază de ciment şi operaţiunile de rambleiere cu beton spumă.
 • Susţinerea rocilor
 • Tuneluri
 • Amestecuri de beton torcretat umed

Care sunt caracteristicile unice ale MasterRoc SA 160?

 • Permite construirea de învelişuri de beton pulverizat subţiri prin aplicarea în straturi în cadrul unei secvenţe de construcţie
 • Bună dezvoltare a întăririi rapide şi dezvoltare continuă a întăririi rapide în fază incipientă
 • Bună rezistenţă şi durabilitate pe termen lung

Care sunt beneficiile MasterRoc SA 160?

 • Manipulare uşoară, precum şi adăugare uşoară şi eficientă la betonul pulverizat
 • Puţin praf şi, aşadar, un mediu de lucru îmbunătăţit şi o mai bună siguranţă a muncitorilor
 • Reduce măsurile de precauţie la manipulare, ceea ce generează economii

Descărcări

MasterRoc SA 160: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (200,37 Kb)