MasterRoc SA 167 - Accelerator de priză lichid, de înaltă performanţă, fără alcali, pentru betonul pulverizat

Fostul: MEYCO SA 167

Cum lucrează MasterRoc SA 167?

MasterRoc SA 167 este un accelerator de priză fără alcali de înaltă performanţă utilizat pentru betonul pulverizat. Este un lichid a cărui doză poate fi modificată pentru a obţine timpii doriţi de priză şi întărire.Adaosul MasterRoc SA 167 îndeplineşte cerinţele ASTM C 1141/C 1141M, Tipurile I /II, Gradul 9, Clasa A.

Utilizare recomandată:

 • Aplicaţii care presupun întărire iniţială şi finală ridicată şi straturi groase
 • Susţinerea temporară şi permanentă a terenului în tuneluri
 • Susţinerea terenului în minerit
 • Susţinere generală în condiţii dificile de sol
 • Stabilizare terenuri în pantă
 • Accelerarea mortarelor pe bază de ciment, cum sunt cele utilizate în mortarele pentru rosturi inelare, mortare permeabile şi beton celular.

Care sunt caracteristicile unice ale MasterRoc SA 167?

 • Întărire iniţială rapidă pentru susţinerea terenului ceea ce permite o mai bună înaintare a lucrărilor
 • Furnizat în stare lichidă, permite o manipulare uşoară şi o mai mare acurateţe la dozare
 • Funcţionează bine cu pompele Mono (pompe cu şurub) şi pompe de presare
 • Conţinut de clor <0,1%
 • Vâscozitate - 750 ± 250 cP (mPa.s)

Care sunt beneficiile MasterRoc SA 167?

 • Asigură o priză extrem de rapidă şi o dezvoltare continuă a întăririi iniţiale
 • Rezistenţă şi durabilitate pe termen lung excelente
 • Costuri de punere în operă mai mici în raport cu acceleratorii tradiţionali

Descărcări

MasterRoc SA 167: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (124,55 Kb)