Master Builders Solutions – 30 značiek sa spojilo do jednej


Master Builders Solutions reprezentuje viac než 100 rokov skúseností, inovácií a odborných znalostí v stavebnom priemysle. Poskytuje pokročilé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravy a renovácie budov. Značka Master Builders Solutions  bola vytvorená na základe komplexného portfólia existujúcich značiek, technológií a produktov spoločnosti BASF. Produkty boli vyvinuté na základe odborných znalostí celosvetového trhu získaných z veľkého počtu stavebných projektov po celom svete.

Viac ako storočie skúseností

1909: Chemik a vizionár S. W. Flesheim založil spoločnosť Master Builders Inc. v Ohio, USA.

20. roky: Cementové malty Master Mix a Master Builder, ktoré boli spracovateľné pri nízkych teplotách, zmenili tvár stavebníctva. Nezmrašťujúce sa cementové malty Embeco s kovovým plnivom sa používali na montáž ťažkých strojov na podlahy tovární.

30. roky: Master Builders bol revolúciou v oblasti betónu, pretože bola vyvinutá prvá prísada na zníženie obsahu vody Pozzolith, prevzdušňovacia prísada Micro Air a urýchľovače tuhnutia, ktoré zlepšili kvalitu a odolnosť betónu a predstavili určitú jednotnosť v betónových konštrukciách.

40. roky: Technológie, vrátane prostriedkov na ošetrovanie betónu MasterKure, pokračovali vo vývoji aj počas 2. svetovej vojny.

50. roky: Na trh boli uvedené epoxidové malty Ceilcote a Masterflow 648, ktoré položili základ pre stabilnú infraštruktúru po celom svete.

60. roky: Polyuretánové cementové podlahové materiály Ucrete – prvý vysokoodolný bezškárový podlahový systém, ktorý odoláva extrémnym tepelným, fyzikálnym a chemickým podmienkam. Bol vyvinutý spoločnosťou ICI a neskôr sa stal súčasťou SKW.MBT. Spoločnosť SKW Construction Chemicals spustila výrobu plastifikátorov betónu Melment – prvých svojho druhu a súčasne prelomových  na poli rýchlotuhnúcich aplikácií.

70. roky: Zrodil sa moderný mrakodrap. Superplastifikátor Rheobuild pre transportbetón a prefabrikované aplikácie zvýšil spracovateľnosť betónu, čím umožnil nasadenie betónu aj v prostredí, kde to bolo predtým nepredstaviteľné.

SKW kúpila spoločnosť  PCI Augsburg GmbH a získala tak jej sortiment stavebných systémov, ktorý zahŕňal lepidlá na dlažbu, tmely a opravné malty.

80. roky: Jedným z najväčších technologických prelomov tej doby boli prísady na znižovanie vody Polyheed a epoxidové a polyuretanové podlahové systémy MasterTop.

SKW rozšírila svoju obchodnú činnosť odkúpením spoločnosti ChemRex Inc., ktorá sa špecializovala na polyuretánové tmely a opravné malty.

90. roky: Spoločnosť Meyco Global Underground Construction vyvinula technológie striekaného betónu pre stavby tunelov a banský priemysel. Spoločnosť Master Builders Inc. vyvinula špičkové technológie, ako sú antikorózne prísady Rheocrete, membrány M-brace a samozhutniteľný betón Rheodynamic.

SKW kúpila spoločnosti Conica AG a Master Builders Technologies – tým rozšírila svoj sortiment o prísady, produkty pre stavby tunelov a banský priemysel a polyuretánovú technológiu.

Od roku 2000: 21. storočie znamenalo renesanciu stavebných technológií, ktorá sa potvrdila uvedením superplastifikačných prísad Glenium ACE a Glenium SKY na trh. Po spojení spoločností Degussa Huls s SKW Trostberg AG a Goldschmidt AG spoločnosť BASF odkúpila spoločnosť Degussa's construction chemicals.

2013: Na trh bola uvedená značka Master Builders Solutions.