​Spoločnosť BASF otvára „Centrum zdrojov pre virtuálne projektovanie a výstavbu (VDC)“ s digitálnymi návrhmi pre stavebníctvo, ako napríklad "Building Information Modeling" (BIM) – Informačný model budovy.

•    S viac ako 200 BIM objektami pre značky Master Builders Solutions®, Watson Bowman Acme® a Senergy® BIM ponúka spoločnosť BASF najširšie BIM portfólio v odvetví stavebnej chémie – k dispozícii sú rôzne globálne BIM knižnice a databázy; v priebehu roka 2019 budú pridané ďalšie objekty.
•    Globálny tím stavebných odborníkov je pripravený poskytovať podporu zákazníkom, projektantom a architektom.
•    Nová vstupná stránka slúži ako hlavná informačná platforma, ktorá ponúka príslušné odkazy pre jednoduchý prístup k BIM knižniciam, nástrojom, školeniam a kontaktom.

Spoločnosť BASF predstavila svoje Globálne centrum zdrojov pre virtuálne projektovanie a výstavbu, ktoré ponúka digitálny BIM obsah a digitálne nástroje výstavby, ktoré slúžia na výber, špecifikácie a použitie produktov. V Centre zdrojov VDC sa stretáva globálna sieť stavebných expertov s architektmi, inžiniermi a zadávateľmi, ktorí potom môžu poskytovať pomoc zákazníkom, projektantom a architektom a využívať celé portfólio stavebnej chémie spoločnosti BASF.

S viac než 200 BIM objektmi a už čoskoro viac než 400 modelmi Revit je BIM portfólio spoločnosti BASF najväčšie v odbore stavebnej chémie. Zahŕňa trinásť odborov stavebného priemyslu, ako sú napr. hydroizolačné systémy, podlahové systémy, opravy betónu a ochranné nátery, ako aj dilatačné škáry a systémy na steny.

Tieto digitálne riešenia pre znažky BASF Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme a Senergy sú dostupné vo viac než desiatich jazykoch. V nasledujúcich rokoch bude spoločnosť BASF naďalej rozširovať svoju ponuku a pridávať nové segmenty produktov a odvetví, aby ďalej zvyšovala svoju hodnotu pre stavebné spoločnosti.

“Sme odhodlaní uspieť v rámci celého stavebného priemyslu. Vzhľadom na to, že priemysel dnes výrazne ovplyvňuje digitalizácia, investujeme do našich digitálnych ponúk, aby sme boli pre všetky zainteresované strany preferovaným partnerom. Naše nové Centrum zdrojov virtuálneho projektovania a výstavby je ideálnym spôsobom, ako podporovať stavebné spoločnosti pri zavádzaní digitálnych postupov tým, že poskytneme prístup k našim špecifikáciám a užívateľským nástrojom prostredníctvom čo najväčšieho množstva objektov BIM. Výhodou nášho digitálneho obsahu je to, že predstavuje produkty a riešenia založené na našej pokrokovej chemickej výrobe, vďaka čomu ponúkame v danom odvetví rýchly a jednoduchý prístup k nášmu inovatívnemu a udržateľnému portfóliu“, povedal Ralf Spettmann, riaditeľ divízie stavebnej chémie spoločnosti BASF.

Spoločnosť BASF je prvý globálny dodávateľ stavebnej chémie, ktorý vytvoril interný štandard pre digitálnu tvorbu, kontrolu kvality a údržbu obsahu BIM. Je založený na osvedčených postupoch podľa súčasných globálnych štandardov, napr. British Standards Institute (BSI), BIM Forum, American Institute of Architects (AIA), American Concrete Institute (ACI), International Standards Organization (ISO) a ďalších zdrojov.

Pán Spettmann dodal: „Po tisícoch stiahnutiach zákazníci potvrdzujú jednoduché  používanie a spoľahlivé objekty. Môžu si byť istí tým, že naše objekty ponúkajú vysokú kvalitu obsahu na základe krížových odkazov na globálne priemyselné štandardy a osvedčené postupy.“ Zákazníci, projektanti a architekti majú ľahký prístup k digitálnym prostriedkom z celého sveta prostredníctvom mnohých knižníc a platforiem. Hlavnými miestami prístupu sú nová globálna hlavná stránka Zdroje virtuálneho projektovania a výstavby spoločnosti BASF, knižnica BIMObject®, BIMsmith® Market a národná knižnica BIM NBS a tiež online nástroj pre plánovanie Master Builders Solutions. Všetky informácie nájdete na nasledovných adresách:

Nová hlavná stránka spoločnosti BASF Construction Chemicals:
www.virtual-design.basf.com
Knižnica BimObject:
www.bimobject.com/en/product?brand=basf
NBS národná knižnica BIM :
www.nationalbimlibrary.com/en/search/?searchTerm=basf
BIMsmith Market:
https://market.bimsmith.com/BASF

Online nástroj pre plánovanie - jednoduchý, rýchly a inteligentný nástroj pre špecifikácie

Vďaka online nástroju pre plánovanie sa v Master Builders Solutions vytvoril inovatívny nástroj pre špecifikácie, ktorý nielen pomáha stavebným spoločnostiam rýchlo a jednoducho nájsť tie správne riešenia pre ich projekty, ale sa aj flexibilne prispôsobuje meniacim sa požiadavkám projektu a poskytuje zásadné informácie v jednotlivých krokoch procesu plánovania projektu. Online nástroj pre plánovanie je k dispozícii v miestnych jazykoch vo viac než desiatich európskych krajinách a samozrejme aj v angličtine. Poskytované údaje dopĺňajú technické listy, špecifikácie, vyhlásenia o parametroch, certifikáty, objekty BIM a prípadne súvisiace referenčné projekty a videá. Jediným kliknutím si je možné vyžiadať informácie o cenách produktov a aplikácií a je vypracovaná správa o projekte, ktorá je okamžite k dispozícii na stiahnutie. Ďalšie informácie nájdete na adrese:
www.online-planning.construction.basf.com

O divízii chemických produktov pre stavebníctvo

Divízia chemických produktov pre stavebníctvo spoločnosti BASF ponúka vyspelé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb pod značkou Master Builders Solutions. Značka je založená na viac než storočných skúsenostiach v stavebnom priemysle. Naše komplexné portfólio obsahuje prísady do betónu a cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné materiály, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkové hmoty na profesionálne použitie, vysokoodolné podlahové systémy, systémy na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, dilatačné škáry a riešenia na ochranu dreva.
Približne 6 500 zamestnancov divízie chemických produktov pre stavebníctvo vytvára globálne spoločenstvo odborníkov v stavebníctve. Na riešenie konkrétnych stavebných výziev našich zákazníkov od konceptu až po dokončenie projektu kombinujeme naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónmi a využívame skúsenosti získané pri nespočetných stavebných projektoch na celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj naše dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľné stavby. Divízia prevádzkuje výrobné pracoviská a predajné strediská vo viac než 60 krajinách a v roku 2017 dosiahla tržby vo výške cca 2,4 miliardy €.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF v roku 2017 vykázala tržby vo výške viac než 60 miliárd €. Akcie spoločnosti BASF sú obchodovateľné na akciových trhoch v Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na stránkach www.basf.com