Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  Prísady Master Builders Solutions® optimalizujú výstavbu najvyššej obytnej veže na pobreží v Stredomorí

  • MasterGlenium SKY umožňuje čerpanie do výšky 170 metrov
  • MasterLife chráni oceľovú výstuž proti chloridom
  • MasterMatrix poskytuje súdržné betónové zmesi

  V Limassole na Cypre bola postavená najvyššia obytná veža na pobreží Stredozemného mora: ONE-Tower má výšku 170 metrov, 37 poschodí a mala  by sa stať novou dominantou ostrova. Odborníci z Master Builders Solutions® podporovali dodávateľa v každej fáze výstavby a dodávali na stavbu prísady MasterGlenium SKY, MasterSet, MasterLife, MasterRoc a MasterMatrix. Výrazne prispeli k úspechu tohto projektu a umožnili o 30 % rýchlejšie ukladanie betónu v porovnaní s bežnými produktmi a o 100 % dlhšiu ochranu proti korózii. "Naši zákazníci profitujú zo širokej ponuky našich prísad pre najrôznejšie výzvy." konštatuje Dr. Michael Fischer, zodpovedný v Master Builders Solutions za regionálny trh prísad do betónov v Európe. „V prípade ONE-Tower sa dodávateľ dokázal vyrovnať s výškou budovy, náročným prímorským prostredím a prísnym časovým harmonogramom."

  ONE Tower Limassol

  Ďalšou výhodou bolo, že všetky prísady boli plne kompatibilné s cyperskými cementmi a garantovali vynikajúce charakteristiky betónu aj pri vysokých teplotách a transporte betónu v trvaní 45 minút.

  Na pilótovú konštrukciu sa nalialo cca 7 000 m3 betónu, na tri metre vysokú základovú dosku 10 000 m3 a na vertikálne čerpanie betónu do hornej časti veže 20 000 m3. "Na čerpanie betónu do výšky 170 metrov sa použil náš superplastifikátor  MasterGlenium SKY 695," vysvetľuje stavebný inžinier Georgios Garatziotis z technickej podpory Master Builders Solutions. "Zaisťuje konštantný vysokokvalitný hotový betón pri nízkom pomere voda/cement a predĺženú spracovateľnosť pri vysokých teplotách bez oneskoreného vývoja pevnosti. To je možné vďaka našej inovatívnej chémii." Špecifická konfigurácia molekúl MasterGlenium SKY 695 umožňuje ich oneskorenú adsorpciu na častice cementu a efektívne ich rozptyľuje počas dlhej doby. Okrem toho molekuly opúšťajú adekvátnu plochu na povrchu cementu, aby umožnili rýchlu hydratačnú rekciu, čo vedie k vysokému počiatočnému vývoju pevnosti. "Aj keď pomer voda / cement bol veľmi nízky - efektívny 0,37 - vďaka MasterGlenium SKY 695 sme dosiahli esteticky príjemný betón C50 / 60 s vynikajúcou spracovateľnosťou, tekutosťou, reológiou, súdržnosťou, čerpateľnosťou a schopnosťou prejsť viacnásobne husto vystuženými vrstvami ", hovorí Georgios Garatziotis. Použitím prísad spomaľujúcich tuhnutie betónu MasterSet R106XR a MasterSet R200BM sa doby tuhnutia betónu dostatočne predĺžili a mohol sa dodržať prísny časový harmonogram.

  Výzva pre morské prostredie

  Ďalšou výzvou bolo umiestnenie veže v blízkosti Stredozemného mora s drsným morským prostredím. Ako vodotesnú ochranu používali odborníci Master Builders Solutions MasterLife WP1000. Táto kryštalizačná prísada je dokonalým riešením tam, kde sa vyžaduje vodotesný betón, ktorý je dostatočne odolný, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku drsných podmienok prostredia.

  Pri výstavbe pilótových základov (hĺbka 40 metrov) sa MasterMatrix UW 444 použil ako prostriedok proti vymývaniu, ktorý vykazuje vynikajúcu odolnosť proti vymývaniu cementu a jemných častíc.

  „Na ochranu oceľovej výstuže pred chloridmi z morskej vody sme použili inhibítor korózie MasterLife CI 35," vysvetľuje Georgios Garatziotis. „Poskytuje spoľahlivú ochranu adsorpciou na výstužnej oceli a vytvára ochranný film odolný proti korózii. Tento ochranný film podstatne spomaľuje proces korózie tým, že bráni reakcii chloridov s výstužnou oceľou a zbavuje proces korózie vlhkosti a kyslíka, čím spomaľuje rýchlosť korózie hneď, ako sa začne."

  Aby sa dosiahla optimálna životnosť budovy, odborníci Master Builders Solutions pridali do betónovej zmesi MasterRoc MS 610: Tento vysokokvalitný prášok oxidu kremičitého pre vysoko výkonné betóny mení pórovitú štruktúru betónu, čím sa stáva hustejší a odolnejší voči akémukoľvek vonkajšiemu vplyvu.

  Vďaka tejto dokonalej kombinácii prísad zo širokého portfólia riešení Master Builders Solutions je zaručená trvanlivosť betónu pre 170 metrov vysokú vežu ONE-Tower.

  Podrobnejšie informácie o produktoch Master Builders Solutions nájdete na: www.master-builders-solutions.basf.sk

  Úspešné príbehy kampane na ekologicky efektívne a udržateľné riešenia v stavebníctve nájdete na: www.sustainability.master-builders-solutions.basf.sk

  O divízii chemických produktov pre stavebníctvo

  Divízia chemických produktov pre stavebníctvo spoločnosti BASF ponúka vyspelé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb pod značkou Master Builders Solutions®. Značka je založená na viac než storočných skúsenostiach v stavebnom priemysle. Naše komplexné portfólio obsahuje prísady do betónu a cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolačné materiály, tesniace hmoty, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkové hmoty na profesionálne použitie, vysokoodolné podlahové systémy, systémy na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, dilatačné škáry a riešenia na ochranu dreva.

  Približne 7 000 zamestnancov divízie chemických produktov pre stavebníctvo vytvára globálne spoločenstvo odborníkov v stavebníctve. Na riešenie konkrétnych stavebných výziev našich zákazníkov od konceptu až po dokončenie projektu kombinujeme naše know-how naprieč oblasťami odbornosti a regiónmi a využívame skúsenosti získané pri nespočetných stavebných projektoch na celom svete. Využívame globálne technológie BASF aj naše dôkladné znalosti miestnych potrieb v oblasti stavebníctva na vytváranie inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľné stavby. Divízia prevádzkuje výrobné pracoviská a predajné strediská vo viac než 60 krajinách a v roku 2018 dosiahla tržby vo výške cca 2,5 miliardy €.

  O spoločnosti BASF

  V spoločnosti BASF vytvárame chémiu pre udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický profit s ochranou životného prostredia a sociálnou zodpovednosťou. Približne 122,000 zamestnancov v koncerne BASF pomáha našim zákazníkom dosahovať úspech takmer vo všetkých odvetviach a takmer v každej krajine na svete. Naše portfólio je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. Spoločnosť BASF v roku 2018 vykázala tržby vo výške viac než 63 miliárd €. Akcie spoločnosti BASF sú obchodovateľné na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a ako American Depositary Receipts (BASFY) v USA. Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na stránkach www.basf.com.