Korózia nikdy nespí

MasterProtect 8500 CI – Predĺžte životnosť vašej železobetónovej konštrukcie!
www.corrosion-never-sleeps.basf.com/sk

 

MasterFiber: Pokročilá alternatíva k betónu s oceľovou výstužou

​S technológiou MasterFiber šetríte čas, peniaze, znižujete pracovnú záťaž a šetríte životné prostredie. Získate rovnomernejšie rozptýlenou výstuž a dlhodobejšiu životnosť betónových výrobkov v porovnaní s tradičnou oceľovou výstužou v betóne

Sanácia parkovacích plôch hromadnej garáže v objekte hotela Carlton v Bratislave

Komplexná oprava parkovacích plôch prebiehajúca za plnej prevádzky, s výmenou hornej nosnej výstuže zaliatej rýchlotuhnúcimi opravnými maltami, s použitím inhibítora korózie a následnou ochranou povrchu striekanou priamopojazdnou hydroizoláciou MasterSeal M 689 na báze polyurei.

Polymérové makrovlákna do betónu MasterFiber

​Skúška reziduálnych pevností v ťahu pri ohybe dokazuje, že polymérové makrovlákna MasterFiber sú schopné preniesť napätie spôsobené vznikom makrotrhliny tak, že nedôjde k prudkému porušeniu konštrukcie.

Podlahové systémy pre parkoviská na báze polyuretánu a 100 % polyurei

Použitie elastických priamopojazdných podlahových systémov MasterTop a MasterSeal 6689 na ochranu a hydroizoláciu parkoviska nákupného centra. Použité systémy sú odolné proti opotrebovaniu, poveternostným vplyvom a chemickým látkam, vrátane prekleňovania trhlín 2,5 mm.