Vysokotekutý betón

​Podlahová doska pre novú administratívnu budovu D105 v Ludwigshafene bola zhotovená s použitím vysokotekutého betónu triedy F6. To umožnilo zhotoviteľovi podstatne zoptimalizovať proces ukladania betónu, zredukovať požiadavky na pracovnú silu, vynechať manuálne vibrovanie, urýchliť výstavbu a podstatne zredukovať hluk. Použitie vysokotekutého betónu navyše zvyšuje aj bezpečnosť na stavbe.