​Čerpacia stanica KOLOC oil, Kařez

Zvýšenie odolnosti betónu v exponovaných miestach

Prehľad projektu:

 • Množstvo betónu celkom: cca 1 200m3
 • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 75 MPa
 • Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: 9 MPa
 • Vodotesnosť podľa EN 73 1321: do 2 mm
 • Odolnosť proti chemicky agresívnym látkam (CHRL metóda A) – do 20 g/m2
 • Použité produkty:
  superplastifikačná prísada MasterGlenium SKY 624
  mikrosilika Rheomac 120 SF
  polypropylénové makrovlákna MasterFiber 236 v dávke 2 kg/m3
  polypropylénové makrovlákna MasterFiber 246 v dávke 2,5 kg/m3

Podrobnejšie informácie o projekte