Betónové schodisko s rozptýlenou výstužou

Prefabrikovaný dielec

Prehľad projektu:

 • Pôvodné riešenie:
  Oceľová výstuž: 177 kg
  Maximálna hodnota ohybového momentu: 62,2 kNm

 • Nové riešenie:
  Oceľová výstuž: 124 kg
  MasterFiber 249: 4 kg/m3 PP makrovlákien
  Maximálna hodnota ohybového
  momentu: 62,3 kNm

Podrobnejšie informácie o projekte