Betónový most Žďár nad Sázavou

Trojpólový most spájajúci jednotlivé mestské časti


Prehľad projektu:

  • Množstvo betónu celkom: 1390 m3
  • Dĺžka mosta: 93 m
  • Použité produkty:
    MasterGlenium 110 - cca 6 ton
    MasterAir 103 - cca 1 tona
    MasterSet 431 R - cca 1 tona

Podrobnejšie informácie o projekte