Prefabrikované káblové kanály

Nahradenie konvenčnej výstuže záklopných dosiek

Prehľad projektu:

  • Pôvodné riešenie:
    Oceľová výstuž: 1,37 kg/doska

  • Alternatívne riešenie
    Oceľová výstuž: 0 kg/kus
    MasterFiber 249: 6 kg/m3 PP vlakien

Podrobnejšie informácie o projekte