Záväzky


    BASF Slovensko spol. s r.o.
    Divízia Stavebné hmoty
    Na stanicu 937/26B
    010 09 Žilina

    Tel:      +421 41 7631 483
    Fax:     +421 41 7234 592
    e-mail:  info.sk@basf.com