Inovácie, ktoré menia svet, v ktorom žijeme


Vďaka neustálemu výskumu a vývoju nových technológií, produktov a chemických riešení sme položili základy dlhodobého úspechu našich zákazníkov.

Výrobky, technológie a riešenia pod značkou Master Builders Solutions maximalizujú produktivitu práce, odolnosť a životnosť a tým aj obhájitelnosť stavebných projektov po celom svete. Vďaka pôsobeniu technológií a know-how, ktoré má k dispozícii globálna výskumná a vývojová sieť spoločnosti BASF, sa naše inovácie zameriavajú na súčasné aj budúce potreby zákazníkov v oblasti nových stavieb, údržby, opráv a renovácie budov.

Tu je niekoľko príkladov našich nedávnych inovácií:

Inovácie v oblasti prísad do betónu

Betón je najviac používaným umelým materiálom na svete. Vďaka našim inováciám v novej generácii prísad dokáže spoločnosť BASF splniť kľúčové požiadavky v oblasti betónových stavieb:

  • Zachovanie spracovateľnosti

Prísady MasterGlenium Sky a MasterSure zaisťujúce spracovateľnosť poskytujú mimoriadne dlhú odolnosť betónu proti prepadu.

  • Smart Dynamic Concrete

Nová generácia MasterGlenium, MasterPolyheed a MasterMatrix tvorí veľmi roztekavý, odolný a samozhutniteľný betón pre rýchle umiestňovanie a dlhšiu životnosť.

  • Urýchlenie tuhnutia betónu

Master X-Seed je založený na časticovej technológií a prekonáva akékoľvek iné metódy tvrdnutia betónu..

Inovatívne priemyselné podlahové systémy

  • Rýchlejšia inštalácia najviac zaťažených podláh

Najnovšie riešenie priemyselných podláh Ucrete Fast skracuje dobu inštalácie zo 48 hodín na menej ako 12 hodín.

Inovácie v oblasti hydroizolácií

  • Zvládnutie kľúčových otázok v oblasti hydroizolácií

Jednozložková cementová stierka MasterSeal 6100 FX sa používa ako bezškárová stierková izolácia v stavbách na zadržiavanie vody.

Inovácie v oblasti zálievkových hmôt

  • Spoľahlivý základ pre veterné elektrárne

MasterFlow 9500 Exagrout je špeciálna zálievková malta odolná proti únavovým vplyvom určená pre zalievanie základov veterných pobrežných turbín.


Laboratórna asistentka sa pozerá cez mikroskop v technickom centre v Šanghaji.