Spevnenie hornín


 

Injektáže, ktoré zlepšujú stav pôdy a zastavujú presakovanie vody

Aby sa zabránilo riziku neočakávaného presakovania vody a zlému stavu hornín počas ťažbyrazenia tunela, značka Master Builders Solutions ponúka kompletnú škálu technológií na injektáž pred začatím prác, ktoré pomáhajú pripraviť prostredie vopred. Spoločnosť BASF tiež ponúka technológie na injektáž po ukončení prác, stabilizáciu zeminy a štrukturálne opravy.

Náš vysokoúčinný sortiment zahŕňa mikrocementy, minerálne zalievacie malty a polyureové silikáty, ktoré sa používajú na hydroizoláciu, spevňovanie vrstiev a vypĺňanie priestorov. Obsahuje tiež akrylové živice, ktoré spevňujú a stabilizujú pôdu, peny a hydrofilné polyuretány.

Injektáže


Stavební robotníci striekajú betón v tuneli