Betón Green Sense


Betón Green Sense je program optimalizovaných zmesí využívajúci recyklované cementové i necementové materiály v kombinácii so špeciálne vyvinutými prísadami BASF. Výsledkom je ekonomicky výhodný betón šetrný k životnému prostrediu, ktorý spĺňa, a často aj prekonáva, požadovanú funkčnosť. Dlhodobo pozitívny prínos použitia Green Sense Concrete je vyhodnotený pomocou certifikovanej analýzy vplyvov na životné prostredie, ekonomiku, životnosť.

Prečo je táto technológia dlhodobo udržateľná?

 • Využíva moderné metódy optimalizácie zmesí na zvýšenie množstva použiteľných materiálov
 • Znižuje spotrebu energie, emisie CO2 a ďalšie dopady na životné prostredie vztiahnuté na objemovú jednotku vyrobeného betónu
 • Využíva inertné plnivá, ktoré inak končia na skládkach

Výhody betónu Green Sense:

Pretože betón Green Sense je optimalizovaný z hľadiska nákladov a úžitkových parametrov, môže celý stavebný tím zaznamenať hmatateľný prínos.

Výhody pre výrobu

 • Znížené náklady na vstupné suroviny na výrobu betónu
 • Rýchlejšia vykládka z vozidla
 • Potrebný čas tuhnutia, zabránenie poklesu konzistencie a perfektné pevnostné parametre
 • Na stavenisku nie je potrebná voda odstránenie problémov s dodávkou vody

Výhody pre dodávateľov

 • Vysoko spracovateľný betón
 • Dobrá čerpateľnosť a požadované výsledné vlastnosti
 • Rýchlejšia výroba a ukladanie

Výhody pre vlastníka objektu

 • Požadovaná odolnosť
 • Nižšia možnosť zmrašťovania a výskytu trhlín
 • Je súčasťou podporovaných programov pre dlhodobo udržateľný rozvoj

Podpora ekológie

 • Zníženie množstva cementu – CO2 – energie spotrebovanej na jednotku vyrobeného betónu
 • Na skládke končí menej odpadových materiálov