Samozhutniteľný betón

 

Samozhutniteľný betón je stabilný, veľmi tekutý betón s vysokým podielom jemných častíc. Umožňuje najmä rýchlejšiu a jednoduchšiu výrobu stavebných konštrukcií a prefabrikátov s vysokými nárokmi na kvalitu pohľadovej plochy.

 

Výhody samozhutniteľného betónu:

Samozhutniteľný betón, vďaka množstvu jemných častíc a využitiu produktov zo systému Master Builders Solutions, tvorí tekutá stabilná zmes kameniva, cementu, prísad a prímesí, ktorá nevyžaduje vibrovanie pri ukladaní do konštrukcie. Jeho použitie znižuje hlukovú záťaž na pracovisku.

Správne navrhnutá a vyrobená zmes umožňuje betónovať zložito vystužené, zložito  tvarované, úzke konštrukcie bez vzniku miest nevyplnených betónom. Výsledná homogenita a teda aj trvanlivosť konštrukcie je v porovnaní s bežnými betónmi lepšia.

V spolupráci s vhodne navrhnutým separačným olejom k vybranému debneniu nevyžaduje vyrobená konštrukcia po oddebnení opravy pohľadovej plochy. 

 

Systém Master Builders Solutions spoločnosti BASF pre samozhutniteľné betóny:

Na riešenie projektov súvisiacich s výrobou a ukladaním samozhutniteľného betónu vyvinula spoločnosť BASF pod značkou Master Builders Solutions systém prísad pre výrobcov a spracovateľov betónu. Tento systém zahŕňa plastifikačné prísady  MasterGlenium alebo MasterGlenium ACE, prísady regulujúce hydratáciu betónu MasterSet, prísady upravujúce viskozitu zmesi MasterMatrix, prevzdušňujúce prísady MasterAir, prostriedky na ošetrenie debnenia a strojov MasterFinish.

 

Použitie samozhutniteľného betónu:

  • Záchytné jamy, nádrže

  • Zvislé pohľadové konštrukcie

  • Zložito tvarované, vystužené konštrukcie