Betón s rozptýlenou výstužou


Betón s rozptýlenou výstužou zvyšuje odolnosť betónovej konštrukcie tým, že obmedzuje šírku alebo vznik trhlín spôsobených plastickým zmraštením, zmraštením z dlhodobého vysychania, teplotnými zmenami a zaťažením konštrukcie. Pretože nemožno úplne zabrániť vzniku trhlín v betóne, je cieľom udržať trhliny uzavreté kvôli dosiahnutiu dlhodobej odolnosti konštrukcie.

Výhody betónu s rozptýlenou výstužou:

 • V závislosti od aplikácie eliminuje spotrebu klasickej oceľovej výstuže
 • Účinne reguluje vznik a správanie sa trhlín
 • Predlžuje životnosť a obmedzuje nutnosť údržby konštrukcie
 • Vyššia rýchlosť výstavby a úspora času
 • Úspora práce
 • Vyššia bezpečnosť práce
 • Znižuje plastické sadanie

Spoločnosť BASF ponúka celý rad výrobkov MasterFiber pre každú úroveň vystuženia:

 • 1. úroveň: Kontrola trhlín spôsobených plastickým zmraštením
  • Mikrosyntetické monofilné vlákna MasterFiber
 • 2. úroveň: Náhrada ľahkej zváranej výstuže
  • Makrosyntetické vlákna MasterFiber
 • 3. úroveň: Kontrola po vzniku trhlín a náhrada tradičnej zmrašťovacej výstuže
  • Makrosyntetické oceľové vlákna MasterFiber
 • 4. úroveň: Čiastočná a úplná náhrada bežnej oceľovej výstuže
  • Oceľové drôtiky MasterFiber