Prísady do cementu


 

Vyššia účinnosť, lepšie vlastnosti a udržateľnosť vďaka MasterCem

MasterCem ako súčasť značky Master Builders Solutions spoločnosti BASF, ponúka komplexný rad vysokovýkonných prísad do cementu zameraných na potreby výrobcov cementu.

Tieto prísady spadajú do kategórie prostriedkov na mletie cementu a jeho zložiek, aditív na zlepšenie vlastností a špeciálnych výrobkov, ktoré sú určené na zvyšovanie výrobnej produktivity a znižovanie nákladov, pričom spĺňajú neustále sa meniace zákonné i priemyselné požiadavky.

Intenzifikátory mletia cementu:

Špeciálne prostriedky na mletie, ktoré sú súčasťou sortimentu MasterCem, sa používajú na zvýšenie účinnosti mletia zložiek cementu pri výrobe, zníženie spotreby energie a zlepšenie výkonu drvičov, čím dôjde k zvýšeniu výkonu celej prevádzky.

Aditíva na zlepšenie vlastností:

Aditíva na zlepšenie vlastností MasterCem nielenže pôsobia ako intenzifikátory mletia cementu, ale zlepšujú aj pevnosť, dobu tuhnutia a spracovateľnosť a tým zlepšujú jeho vlastnosti aj jeho stálosť.

Špeciálne produkty:

Spoločnosť BASF ponúka cementárskemu priemyslu vyššiu kvalitu, pretože ide o spoločnosť, ktorej skúsenosti naprieč celým priemyselným sektorom prinášajú ďalšie možnosti na znižovanie tvorby emisií, využitia alternatívnych palív a riešenia ďalších problémov, ktorým čelia výrobcovia cementu.

MasterCem


Výroba cementu s dvoma pracovníkmi