Zavrieť

Prihlásenie

Zadajte, prosím, Vaše užívateľské meno a heslo.

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Problémy s prihlásením?

Zvoľte jazyk

Tieto stránky sú dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  Vyberte svoju polohu

  ​​​Master X-Seed STE: Unikátna prísada do betónu zvyšujúca pevnosť

  Priekopnícka prísada urýchľujúca tuhnutie a tvrdnutie Master X-Seed STE zlepšuje počiatočný aj neskorý vývoj pevnosti betónu a zároveň znižuje dopad na životné prostredie.

  Ako Master X-Seed STE funguje?

  Prísada Master X-Seed STE je založená na unikátnej technológii očkovania C-S-H fáz, ktorá urýchľuje rast aktívnych kryštálov hydrátu kremičitanu vápenatého medzi zrnami cementu, čím zlepšuje proces hydratácie a následne zvyšuje počiatočný aj neskorý vývoj pevnosti.

  V čom je prísada Master X-Seed STE jedinečná?

  Mechanizmus pôsobenia Master X-Seed STE výrazne zlepšuje vývoj počiatočnej aj neskorej pevnosti betónu. Umožňuje optimalizovať využitie surovín a podporuje tak udržateľnú výstavbu. Použitie Master X-Seed STE umožňuje nahradiť napr. až 15 % hmotnosti cementu vápencovým plnivom pri zachovaní rovnakého počiatočného aj neskorého vývoja pevnosti betónu.

  Znížte svoj dopad na životné prostredie: Obsah cementu v betónovej zmesi možno redukovať a tým aj súvisiace emisie CO2 pri zachovaní pevnosti v tlaku.

  Zvýšte svoju produktivitu: Inovatívna prísada umožňuje skoršie oddebnenie a opätovné použitie debnenia, čo vedie k rýchlej a nákladovo efektívnej výrobe.

  Zlepšite trvanlivosť svojej betónovej zmesi: Použitie väčšieho množstva vápencového plniva alebo iných prímesí (SCM) zase predĺži životnosť vášho betónu.

  Získajte väčšiu voľnosť pri návrhu: Spoľahlivý vývoj pevností vám ponúka väčšiu flexibilitu pri projektovaní a navrhovaní.

  Výhody prísady Master X-Seed STE:

  • Zlepšená hydratácia cementu.
  • Zlepšený vývoj pevnosti - počiatočnej (počas prvých 24 hodín) aj neskorej (po 28 dňoch).
  • Zlepšená spracovateľnosť vysokoodolných betónových zmesí VHPC / UHPC.
  • Zníženie hydratačného tepla betónu vďaka použitiu minimálneho potrebného množstva cementu.
  • Umožňuje väčšie využitie vápencového alebo iného plniva (SCM), ktoré znižuje ekologickú záťaž stavby.
  • Lepšia stabilita konzistencie betónu aj pri výrobe z premenlivých surovín.
  • Zvýšený bezpečnostný faktor pevnosti.

  Udržateľné riešenia pre hotové zmesi a prefabrikáty

  Prísada Master X-Seed STE je vhodná pre všetky typy aplikácií a najmä pre masívne betónové konštrukcie alebo prefabrikáty, kde je pri tvrdnutí betónu vyžadované nízke hydratačné teplo a zníženie emisií CO2.

  • Betón s vysokým obsahom náhrady cementu (SCM)
  • Pevné konštrukcie, napr. mosty, základové dosky, betónové bloky, sekundárne ostenie atď.
  • Vysokopevnostný betón, napr. veže veterných turbín,
  • Výrobky z betónu, napr. spiroly, betónová dlažba.