MasterAir 114

Koncentrát prevzdušňovacej prísady pre maltu a betón

Použitie a pôsobenie prevzdušňovacej prísady pre maltu a betón MasterAir 114

MasterAir 114 sa používa na dosiahnutie prevzdušnenia betónu a následné zlepšenie mrazuvzdornosti a odolnosti proti posypovým soliam.

MasterAir 114 vytvára v betóne štruktúru mikropórov a znižuje povrchové napätie zámesovej vody počas miešania. Tým je umožnené dobré splastifikovanie a súdržnosť zmesi.

MasterAir 114 nemá vplyv na proces tuhnutia cementu. Rovnomernou plastickosťou v betónovej zmesi sa dosiahne homogénna štruktúra. Požadované hodnoty charakteristiky a rozloženia vzduchových pórov v prípade kombinácie s vhodnými prísadami firmy BASF sú preukázané v protokoloch autorizovanej skúšobne a podľa potreby sú dispozícii na vyžiadanie.

Na stiahnutie

Technický list MasterAir 114

pdf (87,24 Kb)