MasterBrace - kompozitný systém vystužený vláknami na zosilnenie betónových konštrukcií

Ako funguje kompozitný zosilňujúci systém MasterBrace?

MasterBrace je inovatívny systém na opravy a zosilnenie konštrukcií na báze polymérových kompozitov obsahujúcich výstužné vlákna,  ktorý dodáva konštrukčným prvkom dodatočnú stabilitu. Používa sa priamo na časti, kde je potrebné zvýšenie nosnosti a pevnosti konštrukcií. MasterBrace je aj súčasťou lepidiel na konštrukčné opravy pri rekonštrukcii segmentových mostov a konštrukcií.

Prečo je systém na zosilnenie konštrukcií MasterBrace jedinečným riešením?

Kompozitný zosilňujúci systém MasterBrace sa dodáva s kompletnou systémovou podporou, ktorú zabezpečujú odborníci na technológiu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Vďaka nášmu obetavému tímu projektantov a technikov poskytuje kompozitný zosilňujúci systém MasterBrace  úspešnú inštaláciu so špecifikáciou a projektovou podporou, školením dodávateľov a skúškami na mieste.

MasterBrace je určený na použitie všade tam, kde je potrebné dodatočné spevnenie konštrukcií:

  • Zvýšenie nosnosti betónových a murovaných konštrukcií.
  • Obnovenie nosnosti betónových konštrukcií pri zhoršení ich kvality.
  • Opravy projektových alebo stavebných chýb.
  • Zväčšenie budov alebo konštrukcií.
  • Prípady vylepšenia seizmických podmienok alebo poškodenia vplyvom nárazu.

Produkty MasterBrace

MasterBrace ADH 4000

Vysokopevnostné epoxidové lepidlo na konštrukčné lepenie stavebných materiálov

MasterBrace CFK 150/2000, CFK 200/2000 - uhlíkové lamely

MasterBrace lamely zosilnené uhlíkovými vláknami (CFK) sa používajú ako externe lepená výstuž na ohybové zosilnenie nosných prvkov

Na stiahnutie

MBS Katalóg produktov

pdf (5,13 Mb)