MasterCast 550

Prášková rozpínavá prísada do malty a betónu


Použitie

  • MasterCast 550 sa používa do rozpínavých mált a rozpínavých betónov na výplne priestorov.
  • Prísada zodpovedá norme EN 934-2 pre prísady do betónu.

Pôsobenie

  • MasterCast 550 dosahuje rozpínavý účinok tvorením mikropórov. Tým sa pri maltových a betónových zmesiach kompenzuje prirodzené zmrašťovanie. Spravidla dochádza k miernemu zväčšeniu objemu. Vďaka regulovanému rozpínaniu pod miernym tlakom nedochádza k deformácii debnenia.
  • MasterCast 550 zlepšuje tekutosť a vizkozitu betónu. Obmedzuje sklon k segregácii.
  • Vďaka tvorbe mikropórov zvyšuje odolnosť betónu proti mrazu a posypovým soliam.
  • Je možné očakávať väčšie alebo mierne spomalenie tuhnutia zmesi betónu či malty v závislosti od zloženia.


Na stiahnutie

Technický list MasterCast 550

pdf (86,11 Kb)