MasterCast 753

Prísada na výrobu betonárskeho tovaru


Oblasť použitia

MasterCast 753 je prísada na výrobu betonárskeho tovaru, vhodná pre všetky prefabrikované betónové prvky zo zavlhnutého betónu alebo „stabilného betónu bezprostredne po zhutnení“, napr. dlažbových kociek, chodníkových dosiek atď.

Prísadu je možné používať pre betón a železobetón podľa STN EN 206-1 spoločne s EN 1045-2, avšak nie je vhodná pre predpätý betón.

Účinnosť

MasterCast 753 znižuje vnútorné trenie a spôsobuje malú tvorbu vzduchových pórov. Zlepšuje už pri nízkom dávkovaní zhutniteľnosť zavlhnutej betónovej zmesi a zabezpečuje tak dobrú stabilitu betónu bezprostredne po zhutnení a veľmi vysoký vývoj pevnosti.

Zlepšená bude uzavretosť bočných plôch a proces oddebnenia. Získajú sa výrobky s ostrými hranami pri minimálnych nárokoch na vibrovanie. MasterCast 753 zlepšuje rozdelenie pigmentov pri výrobe farebných betónov.

Na stiahnutie

Technický list MasterCast 753

pdf (87,04 Kb)