MasterEmaco - vysokokvalitné opravné malty na sanáciu betónových konštrukcií

Cementové opravné malty, jemné opravné malty, vyrovnávacie malty, rýchlotuhnúce malty, ochrana výstuže

Ako funguje systém na sanáciu betónových konštrukcií MasterEmaco?

Produktový systém MasterEmaco spoločnosti BASF vyrábaný pod značkou Master Builders Solutions ponúka kompletné riešenie pre betón, ktorý je poškodený alebo má zhoršenú kvalitu z dôvodu poveternostných podmienok, chloridových iónov, znečisťujúcich látok a extrémnych vplyvov z okolitého prostredia.

Sortiment produktov MasterEmaco zahŕňa penetračné nátery, opravné malty, vyrovnávacie malty, jemné opravné malty a nátery na ochranu výstuže na báze cementu a syntetickej živice. Tvorí kompletné systémové riešenia, ktoré slúžia ako náhrada poškodeného betónu a na obnovu jeho pôvodnej pevnosti, štrukturálnej integrity a estetického vzhľadu.

Prečo je systém na sanáciu betónových konštrukcií MasterEmaco jedinečným riešením?

Produktový rad MasterEmaco s vynikajúcimi výsledkami, určený na aplikáciu nástrekom za mokra alebo za sucha a aplikáciu liatím do debnenia alebo hladidlom sa používa na obnovenie dlhodobej trvanlivosti a nosnosti betónu.

Tieto produkty sú rýchlotuhnúce, čo umožňuje skorú obnovu prevádzkyschopnosti, zodpovedajú pevnosti betónu, zlepšujú estetický vzhľad a predlžujú životnosť budov a betónových konštrukcií.

Systém MasterEmaco sa dodáva s kompletnou podporou, ktorú zabezpečujú odborníci Master Builders Solutions z BASF

Na základe zistenia hlavnej príčiny zhoršenia kvality vytvoria naši odborníci najvhodnejšiu stratégiu opráv, ktorá tiež zabráni ďalšiemu poškodzovaniu a zabezpečí dlhodobú ochranu.

Penetračné nátery

Na cementovej alebo polymérovej báze zaistia čistý a homogénny povrch pod opravné malty, obsahujú inhibítory korózie na dlhodobú ochranu oceľovej výstuže

Opravy betónu s nosnou funkcou

Univerzálne, rýchlotuhnúce opravné a vyrovnávacie opravné malty obnovujú celistvosť poškodených betónových konštrukcií.

Opravy betónu bez nosnej funkcie

Cementové opravné malty obnovujú nenosné betónové prvky.

Renovačné nátery

Zodpovedajú svojou farbou a štruktúrou pôvodnému betónu, aby sa dosiahla hladká, súvislá a homogénna povrchová úprava.

Produkty MasterEmaco

Malty na rýchle opravy betónov

Systémy na opravy betónov MasterEmaco obnovujú pevnosť, konštrukčnú celistvosť a estetický vzhľad betónu

MasterEmaco N 305 FC

Jemná tixotropná reprofilačná malta na sanáciu betónových povrchov, na mosty a inžinierske stavby podľa STN EN 1504-3, pre hrúbky vrstvy 1 – 5 mm

MasterEmaco N 5100 FC

Rýchlotuhnúca, polymérmi modifikovaná, vláknami vystužená, veľmi jemná vyrovnávacia malta

MasterEmaco N 5200

Univerzálna, rýchlotuhnúca, vláknami vystužená a polymérmi modifikovaná opravná a vyrovnávacia malta

MasterEmaco P 5000 AP

Jednozložkový ochranný náter na cementovej báze, viacúčelový na ochranu betonárskej ocele a ako spojovací mostík

MasterEmaco S 1130 PG

Liata, rýchlotuhnúca, reodynamická malta na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou v hrúbkach vrstvy 3 až 50 mm. Vysokovýkonná a trvanlivá vďaka PWS technológii (samovytvrdzujúca) a ochrane oceľovej výstuže (dk=0).

MasterEmaco S 145 PG

Tekutá, čerpateľná opravná malta, pripravená na použitie

MasterEmaco S 488

Hrubá tixotropná opravná malta na opravy betónových konštrukcií podľa STN EN 1504-3, pre hrúbky vrstvy 6 – 40 mm

MasterEmaco S 5300

Ľahká opravná malta, modifikovaná polymérmi a vystužená vláknami na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

MasterEmaco S 5400

Opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tixotropná, určená na statické konštrukčné sanácie

MasterEmaco S 5440 RS

Rýchlotuhnúca opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tixotropná, s inhibítorom korózie, na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

MasterEmaco S 5450 PG

Opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tekutá, určená na statické konštrukčné sanácie

MasterEmaco T 1100 TIX

Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tixotropná, sanačná malta s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravu betónových pojazdných plôch

MasterEmaco T 1200 PG

Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tekutá opravná malta, s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravy betónových pojazdných plôch

MasterEmaco T 1400 FR

Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tekutá malta, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená kovovými vláknami na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou

MasterEmaco T 2040

Trojzložková rýchlotuhnúca polymérmalta na opravy pojazdných plôch, aplikácia v hrúbkach vrstvy 5 – 30 mm pri teplotách až do -25 °C.

MasterEmaco T 2800 PG

Trojzložková samonivelizačná malta na opravy pojazdných plôch pri veľmi nízkych teplotách

MasterEmaco T 300

Rýchlotuhnúca malta na osadzovanie kanalizačných poklopov

MasterEmaco T 350 SL

Malta so samonivelizačnými vlastnosťami na obnovu povrchu betónových podláh

MasterEmaco T 450

Čerpateľná a liata malta na opravy ciest s hustou premávkou a reprofiláciu mostoviek

MasterEmaco T 545

Rýchlotuhnúca, tekutá opravná malta, na báze magnéziumfosfátového cementu

MasterEmaco T 800 DUO

Vysokopevnostná, rýchlotuhnúca malta na potery a horizontálne opravy s kompenzáciou zmrašťovania a dvojitou konzistenciou, EN 1504-3 trieda R4

Na stiahnutie

MBS Katalóg produktov

pdf (5,13 Mb)