​MasterEmaco N 305 FC

Jemná tixotropná reprofilačná malta na sanáciu betónových povrchov, na mosty a inžinierske stavby podľa STN EN 1504-3, pre hrúbky vrstvy 1 – 5 mm

 

Rozsah použitia

Jemná vyrovnávacia stierka na opravy betónu bez statickej funkcie na zvislých, podhľadových a vodorovných nepochôdznych plochách inžinierskych a mostných stavieb podľa STN EN 1504-3 pre hrúbky vrstvy od 1 do 5 mm.

Použiteľná na nepojazdné, dynamicky namáhané plochy (napr. podhľady mostov), dynamicky nenamáhané (napr. oporné steny, podpery a ostatné betónové konštrukcie).

Podklad pod následné povrchové, ochranné a náterové systémy.

Vlastnosti výrobku

 • Malta MasterEmaco N 305 FC je certifikovaná podľa STN EN 1504-3 v triede R2.
 • Po rozmiešaní s vodou ihneď použiteľná.
 • Na vrstvy s hrúbkou 1 – 5 mm.
 • Minimálne zmraštenie a tvrdnutie bez trhlín, vytvára rovný povrch bez dier pre následný ochranný náter.
 • Odolná proti vode a mrazu, výborne odoláva posypovým soliam (atest), použiteľná v interiéroch aj exteriéroch.
 • Tixotropná, nanáša sa bez spojovacieho mostíka.
 • Výborná spracovateľnosť (ručné spracovanie, event. mokrý nástrek).

Systém MasterEmaco zahŕňa

 • protikorózna ochrana epoxidová: MasterInjekt 1002
 • protikorózna ochrana minerálna: MasterEmaco P 5000AP
 • opravná malta (náhrada betónu): MasterEmaco S 488
 • stierková vrstva jemná: MasterEmaco N 305FC
 • zjednocujúce / ochranné nátery:
  MasterProtect 320,
  MasterProtect 330EL

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco N 305 FC

pdf (100,39 Kb)

VoP MasterEmaco N 305 FC

pdf (85,40 Kb)