MasterEmaco N 5100 FC - rýchlotuhnúca, vláknami vystužená vyrovnávacia malta

Rýchlotuhnúca, polymérmi modifikovaná, vláknami vystužená, veľmi jemná vyrovnávacia malta

Popis a rozsah použitia rýchlotuhnúcej vyrovnávacej malty MasterEmaco N 5100 FC

MasterEmaco N 5100 FC je jednozložková, polymérmi modifikovaná, rýchlotuhnúca vyrovnávacia malta na vyrovnávky a finálne hladené povrchy. MasterEmaco N 5100 FC je materiál pripravený na okamžité použitie, obsahuje špeciálne cementy, triedený piesok, starostlivo vybrané polyméry a vlákna (polyakrylonitril) obmedzujúce zmrašťovanie a zlepšujúce fyzikálne a aplikačné vlastnosti.

MasterEmaco N 5100 FC sa používa na vyrovnávacie a finálne práce na veľkých vertikálnych plochách a stropoch, kde sa vyžaduje rýchle tuhnutie a možnosť rýchleho pretretia ochrannými nátermi. MasterEmaco N 5100 F sa môže použiť vo pri výrobe prefabrikátov na vyplnenie dutín/pórov a všade tam, kde je potrebné opraviť menšie poruchy povrchu betónu. Môže sa aplikovať v interiéroch aj exteriéroch, na zvislých plochách a stropoch, v suchom aj vlhkom prostredí:

 • rohy balkónov
 • fasády budov
 • parapetné steny
 • prefabrikáty
 • hrany trámov

Vlastnosti a výhody rýchlotuhnúcej vyrovnávacej malty MasterEmaco N 5100 FC

 • Receptúra s využitím novej nanotechnológie, minimalizujúca zmrašťovanie a tvorbu trhlín.
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti a príjemná práca s materiálom.
 • Jemná, nestekavá malta krémovej konzistencie.
 • Jednoduché zahladenie a finalizácia povrchu.
 • Môže sa použiť na reprofiláciu porušených hrán aj na vyplnenie dutín/pórov v betóne.
 • Rýchle tuhnutie, nátery už po 4 hodinách.
 • Výborný nárast pevnosti prekračujúci požiadavky triedy R2 normy EN 1504 časť 3.
 • Nízky modul pružnosti.
 • Nízky obsah chrómanov (Cr[VI] < 2 ppm).
 • Neobsahuje chloridy.
 • Nevyžaduje ošetrovanie.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco N 5100 FC

pdf (108,21 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

VoP MasterEmaco N 5100 FC

pdf (107,60 Kb)