​MasterEmaco S 488

Hrubá tixotropná opravná malta na opravy betónových konštrukcií podľa STN EN 1504-3, pre hrúbky vrstvy 6 – 40 mm

 

Rozsah použitia

 • Ako náhrada konštrukčného betónu pre opravy so statickou funkciou podľa EN 1504-3 v triede R4.
 • Tixotropná vysokopevnostná opravná malta na opravy povrchov zvislých plôch a podhľadov železobetónových konštrukcií mostov a iných podobných objektov inžinierskych stavieb.
 • MasterEmaco S 488 spĺňa požiadavky na sanáciudynamicky zaťažovaných železobetónových konštrukcií.
 • Malta na aplikácie v interiéroch aj exteriéroch pre hrúbky vrstvy od 6 do 40 mm v jednom pracovnom kroku.
 • Na plošné opravy horizontálnych pojazdných betónových povrchov sú určené opravné malty radu MasterEmaco T.

Vlastnosti výrobku

 • Výrobok je skúšaný podľa STN EN 1504-3.
 • Po rozmiešaní s vodou ihneď použiteľná.
 • Spotreba cca 1,8 kg prášku/m2/mm hrúbky.
 • Minimálne zmraštenie, netvorí trhlinky, ani počas dynamického zaťaženia počas spracovania a doby tuhnutia.
 • Vysoká odolnosť proti karbonatizácii, protikorózna ochrana betónu zostáva zachovaná.
 • Mrazuvzdorná.
 • Odolná proti chemickým rozmrazovacím látkam.
 • Tixotropná, nanášanie bez adhézneho mostíka.
 • Výborná spracovateľnosť (na ručné aj strojové spracovanie − mokré striekanie).
 • Nízky obsah chrómanov (Cr-V < 2 ppm)

Systém MasterEmaco zahŕňa:

 • Protikorózna ochrana výstuže:
  epoxidová – MasterInjekt 1002
  minerálna – MasterEmaco P 5000AP
 • Opravná malta (náhrada betónu) – MasterEmaco S 488.
 • Jemná stierková malta – MasterEmaco N 305FC.
 • Zjednocujúce/ochranné nátery
  MasterProtect 320,
  MasterProtect 330EL.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 488

pdf (100,48 Kb)

VoP MasterEmaco S 488

pdf (85,69 Kb)