MasterEmaco S 5300

Ľahká opravná malta, modifikovaná polymérmi a vystužená vláknami na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou

Popis a rozsah použitia opravnej malty MasterEmaco S 5300

MasterEmaco S 5300 je jednozložková ľahká malta, modifikovaná polymérmi na opravy betónových konštrukcií s nosnou funkciou, ktorá spĺňa požiadavky európskej normy EN 1504 časť 3 pre triedu R3. MasterEmaco S 5300 je namiešaná suchá malta obsahujúca portlandský cement (HSR LA) odolný proti síranom, optimálne zostavené kremičité piesky, špeciálne polymérové vlákna (polyakrylonitryl) a aditíva. Zmiešaním s vodou vzniká thixotropná malta, vysoko odolná proti zaťaženiu, ktorú je možné jednoducho aplikovať v hrúbke jednej vrstvy až do 75 mm. MasterEmaco S 5300 sa preto vynikajúco hodí na aplikáciu na stenách a stropoch. Použitie nanotechnológie umožňuje minimalizáciu tvorby trhlín a zmrašťovania.

Malta MasterEmaco S 5300 sa používa na opravy betónu s nosnou funkciou - prvky strednej pevnosti, napr.

 • balkónové dosky, plochy, rohy a hrany
 • hromadné garáže
 • vnútorné parapetné dosky, naddverové a nadokenné preklady a priečne nosníky na obytných alebo priemyselných budovách
 • fasády
 • betónové prefabrikáty
 • konzolové nosníky

Vlastnosti opravnej malty MasterEmaco S 5300

 • Použitie nanotechnológie a kompenzácie zmrašťovania minimalizuje sklon k tvorbe trhlín.
 • Stredné pevnosti (nižšie ako MasterEmaco S 5400) a nízky modul pružnosti zaručujú optimálnu opravu betónu strednej pevnosti pri vynikajúcej dynamickej stabiliteVynikajúca prídržnosť k betónu.
 • Vysoká thixotropia a zloženie s ľahkými plnivami umožňujú nanášanie hrubších vrstiev v jednom pracovnom kroku
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti – malta MasterEmaco S 5300 sa môže nanášať horizontálne a vertikálne v hrúbkach vrstvy až do 75 mm., resp. 50 mm pri aplikácii na stropoch.
 • Jednoduchá reprofilácia rohov a hrán bez debnenia.
 • Veľmi nízke zmrašťovanie a vynikajúca odolnosť proti tvorbe trhlín.
 • Odolná proti obrusovaniu a poveternostným vplyvom.
 • Odolná proti vode a chloridom.
 • Nízky obsah chrómanov (Cr[VI] < 2 ppm).
 • Bez obsahu chloridov.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 5300

pdf (110,56 Kb)