MasterEmaco S 5400

Opravná malta s veľmi vysokou pevnosťou, s kompenzáciou zmrašťovania, vystužená vláknami, tixotropná, určená na statické konštrukčné sanácie

 

Popis výrobku

MasterEmaco S 5400 je jednozložková, polymérmi modifikovaná malta s vysokou pevnosťou, vysokým modulom pružnosti, s vynikajúcimi vlastnosťami na opravy s nosnou funkciou, ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1504 časť 3, triedy R4.

Malta MasterEmaco S 5400 je pripravená na priame použitie, obsahuje špeciálny portlandský cement odolný proti síranom (HSR LA), kvalitné vybrané piesky, hydraulické spojivá, optimálne zvolené polymérové vlákna (polyakrylonitryl) a špeciálne prísady na redukciu zmrašťovania a zlepšenie fyzikálnych a aplikačných vlastností. Na zásadnú redukciu trhlín a procesu zmrašťovania bola použitá nanotechnológia.

Po zmiešaní s vodou vytvára vysoko tixotropnú maltu, ktorá sa dá ľahko aplikovať lyžicou alebo nástrekom strojom.

Rozsah použitia

MasterEmaco S 5400 sa používa na opravy všetkých typov železobetónových prvkov s nosnou funkciou ako sú:

 • Stĺpy, piliere, trámy a prievlaky všetkých typov mostov,
 • Chladiace veže a komíny, ďalšie priemyselné stavby a zariadenia,
 • Vodné hospodárstvo, vodovody, nádrže, ČOV, zásobníky,
 • Tunely, potrubia, šachty, nadzemné, aj pod úrovňou terénu, najmä v náročných podmienkach,
 • Prímorské konštrukcie.

Vlastnosti výrobku

 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti v exteriéri aj interiéri, na vertikálnych, horizontálnych plochách aj nad hlavou, použiteľná v suchých aj mokrých podmienkach.
 • Formulovaná s novou nanotechnológiou tak, že minimalizuje zmraštenie a tendenciu k tvorbe trhlín (polyakrylonitryl-vlákna).
 • Vysoko tixotropná – môže sa aplikovať až do 50 mm bez nutnosti pridávať ďalšiu výstuž.
 • Vysoká počiatočná aj konečná pevnosť.
 • Vynikajúca spracovateľnosť, jednoduchá aplikácia a finalizácia.
 • Vysoký modul pružnosti a excelentná prídržnosť k podkladovému betónu zaisťujú dokonalý prenos zaťaženia.
 • Vynikajúca odolnosť proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom s CHRL.
 • Vysokoodolná proti karbonatizácii.
 • Odolná proti síranom.
 • Dobrá nepriepustnosť pre vodu a chloridy.
 • Nízky obsah chrómanov (Cr[VI] < 2 ppm).
 • Neobsahuje chloridy.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco S 5400

pdf (110,74 Kb)