MasterEmaco T 1100 TIX

Rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná, tixotropná, sanačná malta s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravu betónových pojazdných plôch

 

Popis výrobku

MasterEmaco T 1100 TIX je rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, tixotropná opravná a podkladová malta pripravená na okamžité použitie. Táto hmota so sulfátovzdorným PC, hydraulickými spojivami, špeciálnymi pieskami a polymérovými vláknami (PAN) a aktívnymi chemickými prísadami, zaisťuje prudký nárast pevnosti, a to aj pri teplotách pod bodom mrazu, zvyšuje trvanlivosť a vykazuje nízke zmraštenie pri vytvrdzovaní. Po zamiešaní s vodou vytvára MasterEmaco T 1100 TIX plastickú, tixotropnú maltu, ktorá sa veľmi dobre aplikuje ručne lyžicou. Hmota je určená na hrúbky vrstvy od 10 mm do 150 mm.

Oblasti použitia

MasterEmaco T 1100 TIX sa používa ako tixotropná podkladová vrstva alebo opravná malta na:

 • osadzovanie malých a stredne veľkých rámov kanalizačných poklopov a iných vpustov
 • osadenie obrubníkov a kamennej dlažby
 • lokálne opravy horizontálnych povrchov
 • opravy povrchov so sklonom
 • optimalizáciu riadenia dopravy
 • použitie v interiéroch aj exteriéroch
 • použitie v zime a chladiarenských zariadeniach
 • aplikácie pri najťažších podmienkach na stavbách
 • aplikácie, pri ktorých je potrebné maximálne skrátiť čas na obmedzenie dopravy.

Vlastnosti a výhody

 • Veľmi rýchly nárast pevnosti.
 • Sprevádzkovanie komunikácie po aplikácii malty MasterEmaco T 1100 TIX už po 2 hodinách.
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti:
  - väčšia hrúbka vrstvy sa rieši pridaním betonárskeho kameniva
 • Malta sa môže použiť aj v mraze do -10 °C.
 • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti.
 • Výborná priľnavosť a trvanlivosť.
 • Veľmi nízke zmrašťovanie zvyšuje trvanlivosť.
 • Minimálny sklon k tvorbe trhlín je zaistený pridaním PAN vlákien.
 • Mimoriadna odolnosť proti cyklom mrznutia a rozmrazovania.
 • Veľmi dobrá ochrana oceľovej výstuže vzhľadom na veľmi malú absorpciu vody a dobré odolnosti proti karbonatizácii.
 • Veľmi dobré protišmykové vlastnosti, dokonca aj za vlhka.
 • Vysoká odolnosť proti uhľovodíkom.
 • Systém na cementovej báze, neobsahuje nebezpečné látky.
 • Pevnosť zodpovedajúca betónu C 80/95 (EN 206).

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (106,15 Kb)

VoP MasterEmaco T 1100 TIX

pdf (106,37 Kb)