MasterEmaco T 1200 PG - rýchlotuhnúca vysokopevnostná opravná malta

Rýchlotuhnúca vysokopevnostná tekutá opravná malta, s kompenzáciou zmrašťovania, určená na opravy betónových pojazdných plôch

Popis a oblasti použitia rýchlotuhnúcej vysokopevnostnej opravnej malty MasterEmaco T 1200 PG

Opravná malta MasterEmaco T 1200 PG je rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca, vysokopevnostná opravná malta pripravená na okamžité použitie. Táto hmota so sulfátovzdorným PC, hydraulickými spojivami, špeciálnymi pieskami, polymérovými vláknami (PAN) a aktívnymi chemickými prísadami, zaisťuje prudký nárast pevnosti, a to aj pri teplotách pod bodom mrazu, zvyšuje trvanlivosť a vykazuje nízke zmraštenie pri vytvrdzovaní. Po zamiešaní s vodou vytvára MasterEmaco T 1200 PG tekutú maltu, ktorá sa veľmi dobre aplikuje ručne aj strojom. Hmota je určená na hrúbky vrstvy od 10 mm do 150 mm.

Oblasti použitia

MasterEmaco T 1200 PG sa používa ako tekutá podkladová, opravná a zálievková malta na:

 • osadzovanie malých a stredne veľkých rámov kanalizačných poklopov a iných vpustov s použitím debnenia
 • osadenie obrubníkov a kamennej dlažby
 • opravy horizontálnych plôch tekutou maltou
 • fixáciu uličného vybavenia
 • optimalizáciu riadenia dopravy
 • použitie v interiéroch aj exteriéroch
 • použitie v zime a chladiarenských zariadeniach
 • aplikácie pri najťažších podmienkach na stavbách
 • na aplikácie, pri ktorých je potrebné maximálne skrátiť čas na obmedzenie dopravy.

Vlastnosti a výhody rýchlotuhnúcej vysokopevnostnej opravnej malty MasterEmaco T 1200 PG

 • Veľmi rýchly nárast pevnosti.
 • Sprevádzkovanie komunikácie po aplikácii malty MasterEmaco T 1200 PG už po 2 hodinách.
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti:
 • Väčšia hrúbka vrstvy sa rieši pridaním betonárskeho kameniva.
 • Tekutá konzistencia zjednodušuje aplikáciu.
 • Malta sa môže použiť aj v mraze do -10 °C.
 • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti.
 • Výborná priľnavosť a trvanlivosť.
 • Veľmi nízke zmrašťovanie zvyšuje trvanlivosť.
 • Mimoriadna odolnosť proti cyklom mrznutia a rozmrazovania.
 • Veľmi dobrá ochrana oceľovej výstuže vzhľadom na veľmi malú absorpciu vody a dobré odolnosti proti karbonatizácii.
 • Systém na cementovej báze, neobsahuje nebezpečné látky.
 • Pevnosť zodpovedajúca betónu C 80/95 (EN 206).
 • Veľmi dobré protišmykové vlastnosti, dokonca aj za vlhka.
 • Vysoká odolnosť proti uhľovodíkom.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 1200 PG

pdf (105,72 Kb)

VoP MasterEmaco T 1200 PG

pdf (107,79 Kb)