​MasterEmaco T 1400 FR

Rýchlotuhnúca, vysokopevnostná malta, vystužená kovovými vláknami na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou


Popis a oblasti použitia opravnej malty MasterEmaco T 1400 FR

Opravná malta MasterEmaco T 1400 FR je jednozložková rýchlotuhnúca a rýchlotvrdnúca tekutá opravná a podkladová malta, ktorá spĺňa požiadavky normy EN 1504 časť 3 trieda R4.

MasterEmaco T 1400 FR je malta pripravená na okamžité použitie, ktorá obsahuje portlandský cement odolný proti síranom (HSR LA), hydraulické spojivá, špeciálne piesky, kovové vlákna, špeciálne polymérové vlákna (PAN − polyakrylonitril) a aktívne chemické prísady, zaisťujúce prudký nárast pevnosti, a to aj pri teplotách pod bodom mrazu, zvýšenú trvanlivosť a veľmi nízke zmrašťovanie pri vytvrdzovaní. Malta MasterEmaco T 1400 FR je určená na hrúbky vrstvy od 10 mm do 150 mm.

MasterEmaco T 1400 FR sa používa na:

 • osadzovanie malých až stredne veľkých rámov kanalizačných poklopov a iných vpustov s použitím debnenia
 • opravy veľkých horizontálnych plôch tekutou maltou
 • opravy poškodených škár
 • plochy vystavené hustej dopravnej premávke
 • optimalizáciu riadenia dopravy
 • použitie v interiéroch aj exteriéroch
 • použitie v zime a chladiarenských zariadeniach
 • aplikácie pri najťažších podmienkach na stavbách
 • na aplikácie, pri ktorých je potrebné maximálne skrátiť čas na obmedzenie dopravy

Vlastnosti a výhody opravnej malty MasterEmaco T 1400 FR

 • Veľmi rýchly nárast pevnosti.
 • Sprevádzkovanie komunikácie po aplikácii malty MasterEmaco T 1400 FR už po 2 hodinách.
 • Vynikajúce aplikačné vlastnosti.
 • Väčšia hrúbka vrstvy sa rieši pridaním betonárskeho kameniva.
 • Tekutá konzistencia zjednodušuje aplikáciu.
 • Malta sa môže použiť aj v mraze až do -5 °C.
 • Vysoká húževnatosť vďaka použitiu špeciálnych kovových vlákien.
 • Odolná proti nárazom a veľkému dynamickému zaťaženiu.
 • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti.
 • Výborná priľnavosť a trvanlivosť.
 • Veľmi nízke zmrašťovanie zvyšuje trvanlivosť.
 • Minimalizovaný sklon k tvorbe trhlín vďaka obmedzeniu zmrašťovania PAN vláknami.
 • Mimoriadna odolnosť proti cyklom mrznutia a rozmrazovania.
 • Veľmi dobrá ochrana oceľovej výstuže vzhľadom na veľmi malú absorpciu vody a dobré odolnosti proti karbonatizácii.
 • Veľmi dobré protišmykové vlastnosti, dokonca aj za vlhka.
 • Veľmi vysoká odolnosť proti uhľovodíkom.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 1400 FR

pdf (109,10 Kb)