MasterEmaco T 2040

Trojzložková rýchlotuhnúca polymérmalta na opravy pojazdných plôch, aplikácia v hrúbkach vrstvy 5 – 30 mm pri teplotách až do -25 °C.


Popis a rozsah použitia opravnej polymérmalty MasterEmaco T 2040

MasterEmaco T 2040 je trojzložková, rýchlotuhnúca, hmota použiteľná ako poter alebo opravná malta na podlahy, s prírodným kamenivom a spojivom na báze APS (advanced polymer system) polymérovej technológie.

MasterEmaco T 2040 sa skladá z hybridného polyméru (zložka A), 2 rôznych aktivátorov (zložka B) a reaktívneho plniva (zložka C). Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti nárazom, opotrebovaniu a poškriabaniu ako aj proti množstvu chemických látok.

MasterEmaco T 2040 sa odporúča ako opravná malta napr.:

 • pri rýchlych opravách parkovísk, výrobných hál, podláh v potravinárskom priemysle, odlupujúcich sa a opotrebovaných plôch na betónových doskách, v chladiarňach (aj pri skladovaní potravín), atď.
 • pri opravách v komerčnej sfére a priemyselných závodoch, kde sa požadujú minimálne prestoje a opätovné uvedenie do prevádzky v priebehu pár hodín.

Vlastnosti opravnej polymérmalty MasterEmaco T 2040

 • Rýchle opravy
 • Nie je potrebná penetrácia.
 • Nie je potrebné ošetrovanie pri vytvrdzovaní.
 • Vytvrdzuje pri teplotách až do -25 °C.
 • S oficiálnym externým vyhlásením zhody pre oblasť skladovania potravín.
 • Minimálne doby prerušenia dopravy dokonca aj pri veľmi nízkych teplotách.
 • Rýchly vývoj počiatočnej a konečnej pevnosti (pevnosť v tlaku > 35 N/mm² už po 3 hod. pri +20 °C).
 • Vysoká konečná pevnosť v tlaku a pri ohybe.
 • Nízky modul pružnosti (pohltenie otrasov, vibrácií a iných mechanických napätí).
 • Vynikajúca spracovateľnosť.
 • Vynikajúca odolnosť proti väčšine bežných chemikálií (minerálne kyseliny, alkohol, atď.)
 • Toleruje vlhkosť.
 • Vynikajúca odolnosť proti cyklom mrznutia/rozmrazovania.
 • Neprepúšťa vodu a chloridy.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 2040

pdf (106,79 Kb)