​MasterEmaco T 2800 PG

Trojzložková samonivelizačná malta na opravy pojazdných plôch pri veľmi nízkych teplotách


Popis a rozsah použitia opravnej malty MasterEmaco T 2800 PG

MasterEmaco T 2800 PG je trojzložková, rýchlotuhnúca, samonivelizačná opravná malta, modifikovaná polymérmi, s prírodným kamenivom a spojivom na báze APS polymérovej technológie.

MasterEmaco T 2800 PG sa skladá z akrylátového polyméru (zložka A), 2 rôznych aktivátorov (zložka B normal / fast) a aktívneho plniva (zložka C). Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti nárazom, opotrebovaniu a poškriabaniu ako aj proti množstvu chemických látok.

MasterEmaco T 2800 PG sa odporúča na:

 • rýchle vyplnenie otvorov a dutín v betóne, tam, kde sa požaduje minimálna doba prestojov
 • opravy horizontálnych plôch v priemyselnom prostredí
 • obnovu betónových povrchov poškodených eróziou alebo koróziou
 • zalievanie kotviacich skrutiek
 • aplikáciu na kovové mostovky

Vlastnosti opravnej malty MasterEmaco T 2800 PG

 • Tekutá, samonivelizačná konzistencia.
 • Nie je potrebná penetrácia.
 • Nie je potrebné ošetrovanie.
 • Vytvrdzuje pri teplotách až do -25 °C.
 • Minimálne doby prerušenia dopravy dokonca aj pri veľmi nízkych teplotách.
 • Rýchly vývoj počiatočnej a konečnej pevnosti (pevnosť v tlaku > 60 N/mm² už po 3 hod. pri +20 °C).
 • Vysoká konečná pevnosť v tlaku a pri ohybe.
 • Vynikajúca spracovateľnosť.
 • Široký rozsah aplikačných hrúbok vrstvy.
 • Môže sa aplikovať v hrúbkach vrstvy 8 − 100 mm.
 • Vynikajúca odolnosť proti cyklom mrznutia/rozmrazovania.
 • Neprepúšťa vodu a chloridy.
 • Vynikajúca odolnosť proti väčšine bežných chemikálií (minerálne kyseliny, alkohol, atď.) používaných pri vyššie uvedených aplikáciách.

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 2800 PG

pdf (105,99 Kb)