​MasterEmaco T 300

Rýchlotuhnúca malta na osadzovanie kanalizačných poklopov

Popis a rozsah použitia rýchlotuhnúcej opravnej malty MasterEmaco T 300

MasterEmaco T 300 je zmes portlandských cementov a triedených pieskov dodávaná ako suchá zmes. Po zmiešaní s vodou vytvára rýchlotvrdnúcu maltu, ktorá je po vytvrdnutí sivá. K dispozícii je letný a zimný variant malty, oba s rovnakými charakteristikami, ale pri rôznych teplotách.

MasterEmaco T 300 sa odporúča:

  • do interiérov aj exteriérov
  • na vyrovnávanie jestvujúcich kanalizačných poklopov a vpustov
  • na osadzovanie šachtových poklopových skruží a nových kanalizačných poklopov
  • na opravy poškodeného muriva v šachtách
  • na osadenie obrubníkov a dlažbových kocieky tam, kde je potrebné rýchle vykonanie prác
  • na rýchle lokálne opravy pojazdných plôch a na vytvorenie fabiónov
  • na uzavretie priestupov
  • pre hrúbky vrstvy od 5 do 50 mm - pri väčších hrúbkach kontaktujte technicko-poradenský servis BASF

Na stiahnutie

Technický list MasterEmaco T 300

pdf (95,42 Kb)