MasterFiber 255 SPA - polypropylénové makrovlákno na zlepšenie štrukturálnych pevností v betóne

Použitie polypropylénových vlákien na  zlepšenie štrukturálnych pevností MasterFiber 255 SPA

Podľa EN 14889-2 sa toto vlákno používa na zlepšenie štrukturálnych pevností v betóne, malte a cementovej paste.

Charakteristiky a výhody polypropylénových vlákien MasterFiber 255 SPA

  • Zlepšuje húževnatosť betónu
  • Prenáša ťahové napätie a premosťuje trhliny v cementových zmesiach
  • Znižuje počet trhlín vznikajúcich kvôli deformáciám vzniknutým v dôsledku vysychania betónu a teplotných gradientov; umožňuje čiastočne alebo plne nahradiť výstuž oceľovými sieťami
  • Je možné použiť ako stavebnú výstuž podľa modelového kódu
  • Vynikajúca odolnosť v zásaditom aj kyslom prostredí
  • Ponúka riešenie vystuženia vtedy, keď hrozí korózia
  • Jednoduché dávkovanie s minimálnym dopadom na konzistenciu zmesi
  • Bezpečná manipulácia
  • Žiadny negatívny dopad na opotrebovanie strojov

Na stiahnutie

Technický list MasterFiber 255 SPA

pdf (101,91 Kb)

VoP MasterFiber 255 SPA

pdf (561,71 Kb)