​MasterFinish MPT 126 - účinný čistiaci a ošetrujúci prostriedok zabraňujúci priľnutiu cementových zmesí na povrch

Použitie prostriedku proti priľnutiu cementových zmesí na povrch MasterFinish MPT 126

  • Na miešačky, transportné zariadenia, japonky, zariadenia a čerpadlá na betón, vonkajšie plochy debnení vystavené znečisteniu cementovou zmesou.
  • Všeobecne pre všetky plochy zariadení s požiadavkou na zamedzenie priľnutia cementových zmesí (betónu, malty, poteru atď.) na povrch.

Pôsobenie prostriedku proti priľnutiu cementových zmesí na povrch MasterFinish MPT 126

  • Vytvára relatívne oteruvzdornú ochrannú vrstvu, čím zabraňuje priľnutiu a prischnutiu zvyškov betónu a malty. Dočasne zabraňuje korózii povrchu.
  • Pôvodné znečistenie od betónu alebo cementu bude pri pravidelnom použití tohto prostriedku postupne odstránené.

Na stiahnutie

Technický list MasterFinish MPT 126

pdf (84,82 Kb)