​MasterFinish RL 314

Ekologický, biologicky odbúrateľný oddebňovací prostriedok pre monolitické stavebné konštrukcie


Použitie

  • MasterFinish RL 314 je určený predovšetkým pre monolitické betónové stavby ako oddebňovací prostriedok pre savé a nesavé drevené debnenia, oceľ a pre matricové debnenia.
  • Podľa výsledkov z hygienických laboratórií je veľmi dobre biologicky odbúrateľný.

Pôsobenie

MasterFinish RL 314 je oddebňovací prípravok pôsobiaci fyzikálne a chemicky, na báze parafinického minerálneho oleja, ktorý zaisťuje čisté debnenie. Pri odbornom nanášaní tenkej separačnej vrstvy, nie je pritom negatívne ovplyvnená súdržnosť betónu a následne realizovaných nástrekov alebo omietok.

Na stiahnutie

Technický list MasterFinish RL 314

pdf (88,26 Kb)