​MasterFlow 648

Vysokopevnostná, chemicky odolná epoxidová zálievková hmota na presné zalievanie

Popis a oblasti použitia vysokopevnostnej epoxidovej zálievky MasterFlow 648

MasterFlow 648 je trojzložková, vysokopevnostná epoxidová zálievková hmota s nízkym zmrašťovaním. Vykazuje vysokú počiatočnú aj konečnú pevnosť. Po zmiešaní všetkých troch zložiek MasterFlow 648 sa získa malta s tekutou konzistenciou, ktorá sa dá ľahko nanášať ručne alebo strojom. MasterFlow 648 sa dá použiť na aplikácie v hrúbkach od 10 do 150 mm.

MasterFlow 648 sa používa na montáže a zalievanie v nasledujúcich oblastiach:

 • Priemyselné turbíny, generátory a kompresory
 • Veľké kompresory s kmitavým pohybom
 • Valcovacie stolice, drviče, mlyny, stroje na ťahanie a konečnú povrchovú úpravu
 • Kovacie buchary
 • Železničné trate, žeriavové koľaje
 • Základové dosky v papierenskom priemysle
 • Stroje a zariadenia vyžadujúce vysoké pevnosti pri maximálnej únosnosti

Vlastnosti vysokopevnostnej epoxidovej zálievky MasterFlow 648

 • Spĺňa požiadavky STN EN 1504-6.
 • Vysoká pevnosť v tlaku, ťahu a pri ohybe. Schopnosť preniesť ťažké statické a dynamické zaťaženia.
 • Rýchle vytvrdzovanie znižuje dobu odstávky a umožňuje tak rýchle uvedenie zariadenia do prevádzky.
 • Výborná priľnavosť k oceli a betónu, ktorá zaisťuje úplný prenos zaťaženia cez zálievku do základov.
 • Odolnosť proti mnohým priemyselným chemikáliám, možnosť využitia v náročných podmienkach.
 • Veľmi nízke zmrašťovanie, zaisťuje plný kontakt pri prenose zaťaženia.
 • Dlhodobé skúsenosti v ťažkých priemyselných podmienkach.
 • Zaisťuje vynikajúce vlastnosti aj pri vysokých pracovných teplotách s redukciou dotvarovania a umožňuje presné upravenie a nastavenie.
 • Špeciálne zloženie umožňujúce variabilné plnenie kamenivom pre optimalizáciu tekutosti zmesi, zaistenie požadovanej odolnosti proti zaťaženiu a hospodárnosti inštalácie.
 • Môže sa aplikovať v hrúbkach od 10 do 150 mm.
 • Aplikácia ručne aj strojom.
 • Nulové zmrašťovanie hmoty zaisťuje excelentnú trvanlivosť.
 • Vynikajúca odolnosť proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklom.
 • Nepriepustná pre vodu a chloridy.

Na stiahnutie

Technický list MasterFlow 648

pdf (159,49 Kb)

VoP MasterFlow 648

pdf (130,50 Kb)