MasterGlenium ACE 430

Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéterov. Zložka systému Zero Energy System. Prísada spĺňa požiadavky normy STN EN 934-2.


Oblasť použitia

MasterGlenium ACE 430 je na základe svojej výbornej účinnosti ideálnou prísadou na výrobu prefabrikovaných dielov, výrobu rheodynamického betónu a betónu s vysokými počiatočnými pevnosťami, ako aj na výrobu predpätých betónov.

MasterGlenium ACE 430 umožňuje výrobu betónu s veľmi nízkou hodnotou v/c, najmä na získanie trvanlivého betónu s vysokou počiatočnou aj konečnou pevnosťou. Použitie prísady MasterGlenium ACE 430 nie je obmedzené požadovanou triedou konzistencie. Prísada umožňuje výrobu betónov s konzistenciou F1 až F6, je vhodná na výrobu samozhutniteľných betónov (SCC).

Účinnosť

MasterGlenium ACE 430 je inováciou v oblasti prísad na báze polykarboxylátéterov. Nová molekulová štruktúra spôsobuje podstatné zväčšenie voľného povrchu cementových častíc pre hydratizačné reakcie. Následne veľmi rýchlu adsorpciu molekuly na povrch cementovej častice a efektívny dispergačný efekt (elektrostatická stabilizácia). Dôsledkom týchto reakcií je skoršia hydratačná reakcia. Vznikajúce hydratačné teplo je efektívne využívané a vedie k vysokému nárastu počiatočných pevností.

Vlastnosti

  • nová molekulárna štruktúra, umožňujúca lepšie stekutenie
  • zlepšené vlastnosti betónu
  • výrazne vyššie počiatočné pevnosti betónu
  • zvýšenie produktivity skrátením doby oddebnenia
  • zníženie vyhrievania betónov vo formách
  • vysoká úspora energií
  • použitie menej reaktívnych druhov cementov

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium ACE 430

pdf (89,20 Kb)

VoP MasterGlenium ACE 430

pdf (120,17 Kb)