​MasterGlenium ACE 446

Superplastifikačná prísada novej generácie na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefabrikovaného betónu. Základná zložka systému nulovej energie – Zero Energy System™. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.


Popis výrobku

Prísada MasterGlenium ACE 446 je vhodná na výrobu prefabrikátov, s využitím betónu s vysokou konzistenciou, bez segregácie, s nízkym vodným súčiniteľom a s vysokými počiatočnými a konečnými pevnosťami.

MasterGlenium ACE 446 sa môže použiť v kombinácii s prísadou MasterMatrix SDC 100 na výrobu samozhutniteľných betónov.

Pôsobenie

MasterGlenium ACE 446 je inovovaná superplastifikačná prísada druhej generácie polymérov na báze polykarboxylátéteru. Vyvinutá najmä pre betón s vysokou teplotou. Molekulárne usporiadanie prísady MasterGlenium ACE 446 urýchľuje hydratáciu cementu. Rýchla adsorpcia molekúl na cementové častice, kombinovaná s účinným disperzným efektom, odkrýva zväčšený povrch cementových častíc pre reakciu s vodou. Výsledkom tohto efektu je rýchly vývoj hydratačného tepla, rýchly vývoj hydratačných produktov a následne vyššia počiatočná pevnosť.

Na stiahnutie

Protihlukové steny - systém Faseton

pdf (1,34 Mb)

Technický list MasterGlenium ACE 446

pdf (88,28 Kb)