MasterGlenium SKY 504

Superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, bez odpeňovača, na aplikáciu v podzemných stavbách, na výrobu mäkkých až veľmi tekutých betónov. Prísada zodpovedá norme: Superplastifikačné prísady STN EN 934-2.


Popis výrobku

MasterGlenium SKY 504 spôsobuje veľmi dobré stekutenie betónu a zároveň výborné zachovanie konzistencie najmä v betónoch F4 až F6 podľa STN EN 206-1. Prísada je veľmi vhodná na aplikácie v podzemných stavbách, ako aj pri zvýšených teplotách do +30 °C a na použitie s cementami,
ktoré obsahujú malý podiel rozpustných sulfátov.

Vzhľadom na neprítomnosť odpeňovača sú betóny obsahujúce MasterGlenium SKY 504 náchylné na vyšší obsah vzduchu. Prísada MasterGlenium SKY 504 sa môže používať na betóny a železobetóny podľa normy STN EN 206-1, ale nie je vhodná na predpäté betóny.

Pôsobenie

MasterGlenium SKY 504 vykazuje v porovnaní s bežne používanými superplastifikačnými prísadami výrazne lepšie rozptýlenie cementu. Vzniká homogénny, cementový tmel, ktorý má malé vnútorné trecie sily a tým sa dosahuje lepšia spracovateľnosť betónu.

MasterGlenium SKY 504 umožňuje na základe svojej molekulárnej štruktúry veľmi dobré stekutenie s dlhotrvajúcim účinkom. Súčasne betón vykazuje zvýšenú odolnosť proti kolísaniu teplôt a robustnosť pri zmene vstupných materiálov v porovnaní s betónmi, ktoré obsahujú bežne používané superplastifikačné prísady.

Pri zvýšenom dávkovaní prísady MasterGlenium SKY 504 je vývoj počiatočných pevností v prvých 24 hodinách spomalený a betón má vyšší obsah vzduchu.

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium SKY 504

pdf (88,63 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)

Tunel Poľana

pdf (122,03 Kb)

Tunel Svrčinovec

pdf (117,26 Kb)