MasterGlenium SKY 507

Superplastifikačná prísada novej generácie určená na výrobu transportbetónu s nízkym súčiniteľom V/C a s predĺženou dobou zachovania konzistencie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.


Popis výrobku

MasterGlenium SKY 507 je superplastifikátor na báze novej generácie PCE pre transportbetón. Umožňuje hospodárnu výrobu vysokokvalitného betónu s veľkou konzistenciou, nepatrnou stratou spracovateľnosti v čase a s vysokou počiatočnou pevnosťou betónu.

Pôsobenie

MasterGlenium SKY 507 spôsobuje v porovnaní s tradičnými vysokoúčinnými superplastifikátormi výrazne lepší rozptyl cementových zŕn. Vzniká homogénny cementový tmel, ktorý má malé vnútorné trecie sily a tým sa dosahuje lepšia spracovateľnosť betónu. Špeciálna molekula zaisťuje oneskorenú absorpciu na cementové zrná a zníženie straty konzistencie, pričom však nie je negatívne ovplyvnený nábeh počiatočných pevností.

Hlavné prednosti novej prísady

  • Nepatrná strata konzistencie.
  • Dobrý stekucujúci efekt.
  • Vysoký voduredukujúci efekt = nízky vodný súčiniteľ.
  • Vysoká odolnosť proti segregácii a krvácaniu.
  • Široké spektrum použitia.
  • Nízka lepivosť betónu.
  • Optimálny obsah spojiva.

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium SKY 507

pdf (88,29 Kb)