MasterGlenium SKY 649

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.

 

Použitie

MasterGlenium SKY 649 vykazuje dobrý plastifikačný účinok a zároveň výborné zachovanie konzistencie, najmä v betónoch klasifikačnej triedy konzistencie F 3 až F 6 podľa STN EN 206.

Prísada MasterGlenium SKY 649 je na základe svojich mnohotvárnych vlastností vhodná najmä na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou.

Pôsobenie

MasterGlenium SKY 649 vykazuje v porovnaní s bežne používanými superplastifikačnými prísadami výrazne lepšie rozptýlenie cementových častíc. Vzniká veľmi dobre spracovateľný čerstvý betón s vysokou stabilitou.

MasterGlenium SKY 649 spôsobuje na základe svojej molekulárnej štruktúry veľmi dobré stekutenie, s dlhotrvajúcim účinkom. Zároveň betón vykazuje zvýšenú robustnosť proti kolísaniu teploty, kvalite vstupných materiálov a obsahu vody.

Betón obsahujúci MasterGlenium SKY 649 má podobný priebeh konzistencie v širokom rozsahu dávkovania.

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium SKY 649

pdf (87,86 Kb)