​MasterGlenium SKY 980

Univerzálna superplastifikačná prísada na báze polykarboxylátéteru, určená na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.


Oblasť použitia

MasterGlenium SKY 980 vykazuje dobrý plastifikačný účinok a zároveň výborné zachovanie konzistencie, najmä v betónoch klasifikačnej triedy podľa konzistencie F 3 až F 6 podľa STN EN 206. Prísada MasterGlenium SKY 980 je na základe svojich mnohotvárnych vlastností vhodná najmä na výrobu transportbetónu s predĺženou spracovateľnosťou.

Pôsobenie

MasterGlenium SKY 980 vykazuje v porovnaní s bežne používanými superplastifikačnými prísadami výrazne lepšie rozptýlenie cementových častíc. Vzniká veľmi dobre spracovateľný čerstvý betón s vysokou stabilitou. MasterGlenium SKY 980 spôsobuje na základe svojej molekulovej štruktúry veľmi dobré stekutenie, s dlhotrvajúcim účinkom. Zároveň betón vykazuje zvýšenú robustnosť proti kolísaniu teploty, kvalite vstupných materiálov a obsahu vody. Betón obsahujúci MasterGlenium SKY 980 má podobný priebeh konzistencie v širokom rozsahu davkovania.

Na stiahnutie

Technický list MasterGlenium SKY 980

pdf (87,85 Kb)

VoP MasterGlenium SKY 980

pdf (177,99 Kb)