MasterLife IC 100

Prísada do betónu na ošetrenie povrchu betónu proti odparovaniu vody


Oblasť použitia

  • Betonáže počas celého roku
  • Konštrukčný betón všeobecne
  • Monobetón
  • Samozhutniteľný betón
  • Striekaný betón

Pôsobenie

  • Spomaľuje odparovanie vody z betónu.
  • Stabilizuje množstvo vody v betóne a tým zlepšuje hydratáciu cementu.
  • Znižuje kapilárnu nasiakavosť.
  • Zvyšuje hutnosť a trvanlivosť betónu.
  • Nezhoršuje prídržnosť v prípade následných vrstiev (omietka, nátery, atď.).

Na stiahnutie

Technický list MasterLife IC 100

pdf (84,74 Kb)