​MasterLife MS 120 D

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného kremičitého prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.


Popis

  • MasterLife MS 120 D sa používa na zlepšenie vlastností suchej zmesi mált, lepidiel, stierok atď. na cementovej alebo vápennej báze.
  • MasterLife MS 120 D sa používa aj pri výrobe vysokohodnotného betónu.

Pôsobenie

  • MasterLife MS 120 D pôsobí pri optimálnom rozptýlení v zmesi ako účinné plnivo (vyplnené sú aj kliny medzi cementovými zrnami).
  • Vzhľadom k značnému mernému povrchu mikrosiliky cca 20 m2/g a sklovitému charakteru prebieha veľmi intenzívne reakcia s Ca(OH)2 vzniknutým z hydratácie cementu.
  • MasterLife MS 120 D preukázateľne zlepšuje hutnosť, pevnosť a odolnosť betónu / malty proti pôsobeniu chemických a mechanických vplyvov.
  • V čerstvom betóne zvyšuje pridanie MasterLife MS 120 D súdržnosť zmesi a znižuje segregáciu zámesovej vody.

Na stiahnutie

MasterLife MS 120D SDS

pdf (196,88 Kb)

MasterLife MS 120D SDS

pdf (196,02 Kb)

MasterLife MS 120D SDS

pdf (195,81 Kb)

Technický list MasterLife MS 120 D

pdf (86,74 Kb)