​MasterLife MS 140 U

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného siliciumdioxidového prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.


Popis

  • MasterLife MS 140 U sa používa na zlepšenie vlastností suchej zmesi mált, lepidiel, stierok atď. na cementovej alebo vápennej báze.
  • MasterLife MS 140 U sa používa aj pri výrobe vysoko trvanlivého betónu.

Pôsobenie

  • MasterLife MS 140 U pôsobí pri optimálnom rozptýlení v zmesi ako účinné plnivo (vyplnené sú aj kliny medzi cementovými zrnami).
  • Vzhľadom k značnému mernému povrchu mikrosiliky cca 20 m2/g a sklovitému charakteru prebieha veľmi intenzívne reakcia s Ca(OH)2 vzniknutým z hydratácie cementu, a to pri bežných teplotách najviac počas prvých 7 dní.
  • MasterLife MS 140 U preukázateľne zlepšuje hutnosť, pevnosť a odolnosť betónu / malty proti pôsobeniu chemických a mechanických vplyvov.
  • V čerstvom betóne zvyšuje pridanie MasterLife MS 140 U súdržnosť zmesi a znižuje segregáciu zámesovej vody a zjednodušuje tak zahladenie.

Na stiahnutie

MasterLife MS 140U SDS

pdf (195,83 Kb)

MasterLife MS 140U SDS

pdf (196,02 Kb)

MasterLife MS 140U SDS

pdf (196,88 Kb)

Technický list MasterLife MS 140 U

pdf (87,95 Kb)